Şüpheli ve Sanık Kimdir?

0
18

Ferdi savunma makamı

Şüpheli ve sanık  ferdi savunma makamını işgal eder. Müdafi ise, toplumsal savunma makamı olarak ifade edilir.

Suç  işlediği hususunda somut olgular bulunan bir kişi, somut olgunun ortaya koyduğu  şüphenin kuvvet derecesine göre  farklı hukuk durumlarına girer.

Bir  suçun  işlendiği  sırada kolluk  tarafından  rastlanan kişi, kolluğun zor kullanma yetkilerine muhatap olur. Bu sırada ilgiliye “düzeni bozan kişi” denebilir. Zira, suç teşkil eden fiili gerçekleştirmekte olan bu kişinin haklı veya haksız olduğu henüz bilinmemektedir. Şüphe basit ise ve sadece “suç işlediği izlenimini veren hal” varsa, kanun bu kişiye  “şüpheli”  demektedir  (CMK  160/1).  Eğer  şüphe  iddianame  düzenlemeye “yeterli”  ise ve  iddianame mahkeme  tarafından kabul edilirse, “sanık” adını vermektedir (CMK 175).

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...