Sulh Ceza Mahkemesi Nedir? Sulh Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Sulh Ceza Mahkemesi Nedir? Sulh Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Sulh Ceza Mahkemesinde Görev Yapan Kişiler

Hâkim
Yazı İşleri Müdürü
Zabıt Kâtipleri
Mübaşir

Sulh Ceza Hâkiminin Görevleri

Mahkemeye intikal eden Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamelerini inceleyip iade veya kabul kararı vermek.
Duruşmaları icra edip sonuçlandırmak.
Kalemi denetlemek.
Dava akışında yazılı bulunan sair işlemleri yapmak.
Diğer görevlilerin yapması gereken işler ve görev tanımları Ağır ceza mahkemesi bölümünde yazıldığı gibidir.

Sulh Ceza Mahkemesinde Görülen Davalar

Ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi görev alanı dışında kalan dava ve işlere bakmak.
Sorgu hâkimliği sıfatıyla Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine şüphelilerin sorgusunu yapıp tutuklama talebi hakkında karar vermek.
Cumhuriyet savcısının soruşturma aşamasında bulunan dosyalar hakkındaki talepleri hakkında karar vermek (tutukluluk halinin incelenmesi, arama, el koyma, vücuttan biyolojik örnek alma, gizlilik, el koyma işleminin onanması, genetik inceleme vb.).
Bir kısım idari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvuruları karara bağlamak.
Diğer kanunlar uyarınca verilen sair işleri yapmak.
Şartlı tahliye kararı vermek.
Şartlı tahliyenin geri alınması kararı vermek.
Cezaların toplanması kararı vermek.
2918 sayılı Kanun’ca görev alanına giren işleri yapmak.
Diğer sulh ceza mahkemelerince gönderilen talimatları yapmak.

Sulh Ceza Mahkemelerinde Dava Akışı

Ağır ceza mahkemesi ile aynıdır. Tek hâkimle çalışır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat