SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ-TEFECİLİK SUÇU

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ-TEFECİLİK SUÇU

T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
E. 2017/2175
K. 2017/4794
T. 7.11.2017

* TEFECİLİK SUÇU ( Suç Tarihinin Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Paranın Verildiği Tarih Zincirleme Suçlarda İse Son Suçun İşlendiği Gün Olduğu – Katılanın Alınan İfadelerinde Sanıktan Faiz Karşılığı Borç Para Aldığı Tarihleri Açık Olarak Beyan Etmediği/Yeniden Duruşmaya Celbiyle Sanıktan Kazanç Karşılığı Borç Para Aldığı Tarih veya Tarihler Sorularak Suç Tarihinin Kesin Olarak Tespiti Gerektiği )

* SUÇ TARİHİNİN TESPİTİ ( Tefecilik Suçu – Suç Tarihinin Kazanç Elde Etmek Amacıyla Ödünç Paranın Verildiği Tarih/Zincirleme Suçlarda İse Son Suçun İşlendiği Gün Olduğu – Yeniden Duruşmaya Celbiyle Sanıktan Kazanç Karşılığı Borç Para Aldığı Tarih veya Tarihler Sorularak Suç Tarihinin Kesin Olarak Tespiti İle Zamanaşımı ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanma Koşullarının Değerlendirilmesi Gerektiği )

* HAK YOKSUNLUKLARI ( Anayasa Mahkemesi’nin Kararı İle 5237 Sayılı TCK’nın 53. Maddesinin İptal Edilen Bölümlerinin Değerlendirilmesinin Zorunlu Olduğu – Tefecilik Suçu )

5237/m.53, 241

ÖZET : Dava, tefecilik suçuna ilişkindir.

Tefecilik suçunda suç tarihinin, kazanç elde etmek amacıyla ödünç paranın verildiği tarih, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği gün olduğu nazara alındığında, katılanın alınan ifadelerinde sanıktan faiz karşılığı borç para aldığı tarihleri açık olarak beyan etmemesi karşısında, yeniden duruşmaya celbiyle sanıktan kazanç karşılığı borç para aldığı tarih veya tarihler sorularak suç tarihinin kesin olarak tespiti, buna bağlı olarak zamanaşımı ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile TCK’nın 53. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler ve ek karar temyiz edilmekle dosya incelendi;

Kovuşturma aşamasında katılma istemi kabul edilen ancak 18/09/2012 tarihli celsede katılma kararının doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verilen müştekinin suçtan doğrudan zarar gördüğü anlaşılmakla vekilinin temyiz isteminin reddine dair 16/04/2014 tarihli ek kararın kaldırılarak katılma talebinin CMK’nın 237/2 ve 260. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak kabulüne karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıklar hakkında verilen hükümlerin incelenmesinde;

Gerekçesi gösterilmek suretiyle kamu davalarının düşmesine dair hükümler usul ve kanuna uygun olduğundan yerinde görülmeyen katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,

Sanık hakkında verilen hükmün incelenmesinde ise;

Tefecilik suçunda suç tarihinin, kazanç elde etmek amacıyla ödünç paranın verildiği tarih, zincirleme suçlarda ise son suçun işlendiği gün olduğu nazara alındığında, katılanın alınan ifadelerinde sanıktan faiz karşılığı borç para aldığı tarihleri açık olarak beyan etmemesi karşısında, yeniden duruşmaya celbiyle sanıktan kazanç karşılığı borç para aldığı tarih veya tarihler sorularak suç tarihinin kesin olarak tespiti, buna bağlı olarak zamanaşımı ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanma koşullarının değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Kabule göre de;

Anayasa Mahkemesi’nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E. 2015/85 K. sayılı Kararının 24/11/2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması sebebiyle TCK’nın 53. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılanlar vekillerinin ve sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat