BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA KADININ BAŞKA ERKEKLE GÖRÜŞMESİ

SSK BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE – İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMA TALEBİ

BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

  

../../….

ŞİKAYET EDEN             :

 

VEKİLİ                          :

 

ŞİKAYET OLUNAN        :

AÇIKLAMALAR              :

Müvekkilim …………….’ın ücretleri, işveren tarafından iş ilişkisinin son dönemlerinde sürekli olarak geç ve kısmi olarak ödenmiş; en son olarak ………………… aylarına ilişkin ücretleri defalarca istenmesine rağmen ödenmemiştir.

Bu nedenle iş ilişkisi, emeğinin karşılığı alamaması ve etrafına sürekli borçlanmak zorunda kalması ile müvekkilim (işçi) için çekilmez bir hal almış ve müvekkilim tarafından iş sözleşmesi ……………….. Noterliği’nin ../../…. tarih ve ….. yevmiye no ile gönderilmiş olan fesih beyanı ile ve İş Yasasının 24/II uyarınca haklı nedenle feshedilmiştir. Bu bildirim şikayet olunan işverene ../../…. günü tebliğ edilmiştir.

 

Bu fesih sonrasında müvekkilim, işsizlik sigortasından yararlanmak için 30 gün içinde Kuruma doğrudan başvurarak, yeni iş almaya hazır olduğunu bildirmiştir. Ayrıca müvekkilim işsizlik sigortasından yararlanabilmek için kanunda sayılı tüm şartları da haizdir. Bu başvuru üzerine müvekkilimden işyerinden alması gereken “işçi çıkış bildirgesi” de istenmiştir. Müvekkilim çalışmış olduğu işyerine bu belgeyi almak üzere gittiğinde kendisine bu belge verilmemiştir. Diğer başvurularında ise kendisine “bu belgeyi veremeyecekleri veya ancak “işçi işyerinden istifa etmiştir” şeklinde verebilecekleri” söylenmiştir.

İş Sözleşmesi ekte de sunduğumuz fesih beyanından anlaşılacağı üzere İş Yasası m. 24/II hükmü uyarınca feshedilmiştir. Ancak; işsizlik sigortasından yararlanma şartlarından birinin “İş sözleşmesinin işçi tarafından m. 18 uyarınca feshedilmemiş olması” olduğunu ve müvekkilim işçinin kendisi tarafından verilecek olan belgeye ihtiyaç duyduğunu çok iyi bilen işveren; müvekkilimin işsizlik sigortasından yararlanmasını bu şekilde kasıtlı olarak engellemektedir. İşbu sebeplerle, kasıtlı olarak müvekkilimi maddi ve manevi zarara uğratan işveren hakkında şikayet etme gereği doğmuştur.

TALEP SONUCU            : Davalının “işçi çıkış belgesi”ni vermeyerek müvekkilimi kasıtlı olarak zarara uğratan ve işsizlik sigortasından yararlanamamasına sebep olan eyleminin ortadan kaldırılması için gerekli olan bütün işlemlerin yapılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

 

ŞİKAYET EDEN VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat