SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE PEŞİNATIN İADESİ İSTEMİ – CAYMA HAKKI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE PEŞİNATIN İADESİ İSTEMİ – CAYMA HAKKI

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/24055
K. 2017/12619
T. 18.12.2017

SÖZLEŞMENİN İPTALİ İLE PEŞİNATIN İADESİ İSTEMİ ( Davacının Canlı Ders İle İlgili Sözleşme Yaptığı ve Bu Konuda Kendisine Şifre Verilmediğinden Yararlanamadığını İddia Ettiği – Mal ve Hizmetin Sunulduğunun Satıcı ve Sağlayıcı Tarafından İspat Edilmesi Gerektiği )

* SATICI VE SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ ( Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmakta 14 Günlük Süreye Bağlı Olmadığı – Sözleşmenin İptali İle Peşinatın İadesi İstemi )

* CAYMA HAKKI ( Sözleşmenin İptali İle Peşinatın İadesi İstemi – Satıcı ve Sağlayıcının Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Halinde Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanmakta 14 Günlük Süreye Bağlı Olmadığı/Mahkemece 14 Günlük Süre İçerisinde Cayma Hakkı Kullanılmadığından Bahisle Davanın Reddine Karar Verilmesinin Bozmayı Gerektirdiği )

6502/m.47/4-6

ÖZET : Dava, sözleşmenin iptali ile peşinatın iadesi istemine ilişkindir.

Davacı, canlı ders ile ilgili sözleşme yaptığını ve bu konuda kendisine şifre verilmediğinden bundan yararlanamadığını iddia etmiş olup 6502 Sayılı kanunun 47. maddesinin 4. fıkrasında mal ve hizmetin sunulduğunun satıcı ve sağlayıcı tarafından ispat edilmesi gerektiği, 6. fıkrasında ise satıcı ve sağlayıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde tüketicinin cayma hakkını kullanmakta 14 günlük süreye bağlı olmadığı açıkça belirtilmiş olup, mahkemece bu hususlar değerlendirilmeden 14 günlük süre içerisinde cayma hakkı kullanılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki tüketici tarafından açılan kampanyalı satış davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalının kendisini telefon ile arayarak eğitim amaçlı ürün sattıklarını ve eve gelip kendisine tanıtım yapabileceklerini belirttiğini, davacının kabulü üzerine eve gelerek tanıtım yaptıklarını ve 26/09/2014 tarihinde aralarında yapılan sözleşme sonucu 400 saat canlı ders setini satın aldığını, 50,00TL peşinat verdiğini, toplam 3.120,00 TL bedelin 24 ay taksitle ödenmesi üzerine anlaştıklarını, ürünün kullanımı için kendilerine daha sonra şifre verileceğinin belirtildiğini ancak cayma süresi içerisinde şifrenin verilmediğini ve ürünü kullanamadığını belirterek davaya konu sözleşmenin iptalini ve ödemiş olduğu 50,00 TL peşinatın kendisine iadesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, sözleşmede belirtilen 14 günlük cayma süresinde sözleşmeden cayıldığına dair herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığı ve davacının tanık deliline de dayanmadığı, bu sebeple davacının cayma hakkını kullandığını ispat edemediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, canlı ders ile ilgili sözleşme yaptığını ve bu konuda kendisine şifre verilmediğinden bundan yararlanamadığını iddia etmiş olup 6502 Sayılı kanunun 47. maddesinin 4. fıkrasında mal ve hizmetin sunulduğunun satıcı ve sağlayıcı tarafından ispat edilmesi gerektiği, 6. fıkrasında ise satıcı ve sağlayıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde tüketicinin cayma hakkını kullanmakta 14 günlük süreye bağlı olmadığı açıkça belirtilmiş olup mahkemece bu hususlar değerlendirilmeden 14 günlük süre içerisinde cayma hakkı kullanılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat