Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar? soruşturma ne kadar sürer?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar? soruşturma ne kadar sürer?

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar

Soruşturma ile en çok merak edilen konulardan biri de soruşturma zamanaşımı süresidir. CMK’da genel bir soruşturma zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Ancak soruşturmanın en kısa sürede tamamlanması için gerekli tedbirlerin alınarak soruşturmanın en kısa sürede tamamlanması esası benimsenmiştir.

TCK 66’ya göre dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren başlar. Suçun işlenme tarihinden itibaren belirli bir süre geçmesine karşın dava açılmamış ya da dava açılmasına rağmen süresi içinde sonuçlandırılamamışsa ceza davası düşer. Buna dava zamanaşımı denir. Dolayısıyla ceza soruşturma ve kovuşturmalarında dava zamanaşımı süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren TCK 66/1 fıkrasına göre hesaplanır.

Kanun koyucu, bazı suçların düzenlendiği mevzuatta, bu suçlar açısından kamu davasının açılması için yani tahkikatın tamamlanması için belli süreler öngörmüştür. Bu suçların düzenlendiği mevzuatta, kamu davasının açılması için öngörülen süreler geçtikten sonra, bahis konusu suçlar açısından kamu davasının açılması zamanaşımı nedeniyle artık mümkün olmayacaktır.

Yine CMK 175/1 maddesinde kamu davasının, iddianamenin kabulüyle açılmış olacağı hususu ifade edildiği için, dava açma sürelerinde olduğu gibi, dava zamanaşımı süreleri için de iddianamenin kabulüne kadar geçen sürenin bütün olarak dikkate alınması gerektiği düşünülebilir. TCK 67/2-c bendinde de bir suçla ilgili olarak iddianame düzenlenmesi hâlinde, dava zamanaşımının kesileceği ifade edilmiştir.

Dava zamanaşımı sürelerinin dolmuş olması hâlinde, mahkemece davanın düşmesi kararı verilir. Davanın düşmesi kararı verilmesini gerektiren bu hâlin, soruşturmada tespit edilmesi söz konusuysa iddianamenin düzenlenmemesi gerekir.

Soruşturma evresi ne kadar sürer

Soruşturma aşamasının ne kadar süreceği ve soruşturmanın ne kadarlık bir sürede tamamlanması gerektiği konusu da önem taşımaktadır. Soruşturma süresi, her olayın kendi özelliklerine göre değişir. CMK’da soruşturmanın süresine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak soruşturmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ilkesi benimsenmiştir.

Soruşturma süresi, yargılamaya esas olabilecek delillerin toplanması, gerekli keşiflerin yapılması, ifadelerin alınması, bilirkişi incelemelerinin yapılması işlemlerin bu kapsamda var olup olmadığına göre değişir.

Soruşturma zamanaşımı süresi ne kadar, soruşturmanın hangi sürede tamamlanması gerekir, soruşturma ne kadar sürer.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat