SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU

T.C.
YARGITAY
16. CEZA DAİRESİ
E. 2017/2268
K. 2017/5655
T. 11.12.2017

* SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU ( Sanığın Bylock Kullanıcısı Olduğunu Kabul Etmediği/Sanığın Örgüte Müzahir Olması Sebebiyle 667 Sayılı KHK İle Kapatılan Özel Anaokuluna Çocuğunu Göndermesinin Örgütsel Faaliyet Kapsamında Kabul Edilemeyeceği – Hüküm Verildikten Sonra Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının Yazısı Ekinde Dosyaya Gönderilen Tespit ve Değerlendirme Tutanağı İle İlgili Hesaptan Yapılan Görüşmelere Ait İçeriklerin CMK’nın 217/1. Maddesi Gereğince Duruşmada Okunup Ayrıntılı Savunmasının Tespit Edilmesi Gerektiği )

* BYLOCK UYGULAMASI ( Sanığın Üzerine Kayıtlı Olan ve Kendisinin Kullandığını Belirttiği Hat İle Bylock Uygulamasına Ait IP Adreslerine Kaç Defa Bağlanıldığının Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumundan Sorulması/Cep Telefonunun Baz İstasyonlarını Gösterir HTS Kaydı Getirtilip Karşılaştırılması/Görüşmelere Dair Analiz Raporu İle Dijital Materyallerinin İncelenmesine Dair Soruşturma Aşamasında Yapılan İşlemlerin Sonucunun Beklenmesi Gerektiği )

* SUÇ TARİHİ ( Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçunun Temadi Eden Suçlardan Olduğu/Yakalanma İle Temadi Kesileceğinden Gerekçeli Karar Başlığında Suç Tarihinin “Yakalanma Tarihi ve Öncesi” Olarak Yazılmamasının İsabetsiz Olduğu )
5271/m.217/1

ÖZET : Dava, silahlı terör örgütüne üye olma suçuna ilişkindir.

Sanığın, ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmemesi karşısında; hüküm verildikten sonra Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ekinde dosyaya gönderilen Tespit ve Değerlendirme Tutanağı ile ilgili hesaptan yapılan görüşmelere ait içeriklerin CMK’nın 217/1. maddesi gereğince duruşmada okunup ayrıntılı savunmasının tespit edilmesi; sanığın üzerine kayıtlı olan ve kendisinin kullandığını belirttiği hat ile ByLock uygulamasına ait IP adreslerine kaç defa bağlanıldığının Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumundan sorulması; söz konusu cep telefonunun baz istasyonlarını gösterir HTS kaydı getirtilip karşılaştırılması ve ayrıca sanığın cep telefonundan yaptığı görüşmelere dair analiz raporu ile dijital materyallerinin incelenmesine dair soruşturma aşamasında yapılan işlemlerin sonucu beklenerek tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirilmesi gerekirken, anılan hususların beklenmeme nedenlerinin karar yerinde gösterilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile karar verilmesi,

Silahlı terör örgütüne üye olma suçu temadi eden suçlardan olup yakalanma ile temadi kesileceğinden gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “04.10.2016 ve öncesi” olarak yazılmaması isabetsizdir.

DAVA : Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;

Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR : Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1-)Dairemizin 2017/1809 Esas 2017/5155 Karar sayılı kararında silahlı terör örgütüne üye olma suçuna dair yapılan açıklamalar ışığında; sanığın, örgüte müzahir olması sebebiyle 667 Sayılı KHK ile kapatılan Özel Anaokuluna çocuğunu göndermesinin örgütsel faaliyet kapsamında kabul edilemeyeceği gözetilerek;

Dairemizin 19.09.2017 tarih ve 2017/1798 Esas 2017/5219 Karar sayılı kararında da belirtildiği üzere; sanığın ByLock kullanıcısı olduğuna dair delilin, suçun sübutu açısından belirleyici olması karşısında, örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespit edilmesi halinde sanığın örgütle bağlantısını gösteren bir delil olarak kabul edilmesi mümkündür.

Sanığın, ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmemesi karşısında; hüküm verildikten sonra Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının 02.08.2017 tarihli yazısı ekinde dosyaya gönderilen Tespit ve Değerlendirme Tutanağı ile … ID numarası ile … kullanıcı adlı hesaptan yapılan görüşmelere ait içeriklerin CMK’nın 217/1. maddesi gereğince duruşmada okunup ayrıntılı savunmasının tespit edilmesi; sanığın üzerine kayıtlı olan ve kendisinin kullandığını belirttiği hat ile ByLock uygulamasına ait IP adreslerine kaç defa bağlanıldığının Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumundan sorulması; söz konusu cep telefonunun baz istasyonlarını gösterir HTS kaydı getirtilip karşılaştırılması ve ayrıca sanığın cep telefonundan yaptığı görüşmelere dair analiz raporu ile dijital materyallerinin incelenmesine dair soruşturma aşamasında yapılan işlemlerin sonucu beklenerek tüm dosya kapsamının bir bütün halinde değerlendirilmesi; anılan hususların beklenmeme nedenlerinin karar yerinde gösterilmesi suretiyle sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi,

2-)Kabul ve uygulamaya göre de;

a-)Silahlı terör örgütüne üye olma suçu temadi eden suçlardan olup yakalanma ile temadi kesileceğinden gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “04.10.2016 ve öncesi” olarak yazılmaması,

b-)Adli emanetin 2016/2341 sırasında kayıtlı eşyalar hakkında karar verilmemiş olması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 11.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat