Silahla Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Silahla Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Basit Adam Yaralama Suçunda Cezayı Arttıran Nedenler

Kasten Adam Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesi: Suçun silahla işlenmesi halinde, “silahla adam yaralama suçu” meydana gelir. Bıçakla adam yaralama, silahla adam yaralama gibi deyimler bu tür adam yaralama suçu türü için kullanılır. Yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek türden ise silahla basit adam yaralama suçunun cezası, 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası veya ½ oranında arttırılmış adli para cezasıdır. Yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek türden ise silahla basit adam yaralama suçunun cezası 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 86/3-e).

Hemen belirtelim ki; silahla adam yaralama suçunda, adam yaralamaya elverişli herhangi bir alet silah olarak kabul edilir. Örneğin, yazı yazmak için kullanılan kalem ile bir kişiye saldırılırsa bu kalem silah olarak kabul edilir. Çatal, kaşık gibi mutfak aletleri, masada bulunan küllük, vazo vs. gibi tüm eşyalar adam yaralama amacıyla kullanıldıkları takdirde silah olarak kabul edilir (TCK md. 6/1-f).

Aşağıdaki hallerde de, yani;

Mağdurun yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
Üstsoy, altsoy, eş ve kardeşe karşı işlenirse,
Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı işlenirse,
Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenirse,
adam yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek türden ise silahla basit adam yaralama suçunun cezası, 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası veya 1/2 oranında arttırılmış adli para cezasıdır. Yaralamanın etkisi basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilemeyecek türden ise silahla basit adam yaralama suçunun cezası 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 86/3-e).

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Adam Yaralama Suçu ve Cezası (TCK md. 87)

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, mağdura karşı işlenen fiilin mağdurun vücudunda kalıcı etkiler bırakması halinde söz konusu olur. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış adam yaralama suçu, mağdurun vücudunda bıraktığı kalıcı etkilere göre iki grup halinde değerlendirilmektedir.

Aşağıdaki hallerde, yani adam yaralama suçu neticesinde;

Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevi sürekli zayıflarsa,
Mağdurun konuşmasında sürekli zorluğa yol açacak bir durum meydana gelirse,
Mağdurun yüzünde sabit iz oluşursa,
Mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir durum meydana gelirse,
Hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun vaktinden önce doğumuna neden olunursa
Yukarıda 1 ve 2 nolu başlıkla anlattığımız şekilde belirlenen hapis cezası bir kat arttırılır. Ancak, 1. başlıkta anlattığımız şekillerde suçun işlenmesi halinde adam yaralama suçunun cezası 3 yıldan, 2. başlıkta anlattığımız şekillerde suçun işlenmesi halinde adam yaralama suçunun cezası 5 yıldan az olamaz (TCK 87/1).

Aşağıdaki hallerde de, yani kasten adam yaralama suçu neticesinde;

Mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olunursa,
Mağdurun duyularından veya organlarından birinin sürekli işlevini yitirmesine neden olunursa,
Mağdurun konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olunursa,
Mağdurun yüzünün sürekli değişikliğine neden olunmuşsa,
Hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun düşmesine neden olunmuşsa,
Yukarıda 1. ve 2. başlıkta anlattığımız şekillerde belirlenen ceza, iki kat arttırılır. Ancak, birinci başlıkta açıkladığımız şekilde belirlenen ceza 5 yıldan, ikinci başlıkta açıkladığımız şekilde belirlenen ceza 8 yıldan az olamaz.

Kasten Adam Yaralama Suçu ve Haksız Tahrik İndirimi

Haksız tahrik, failin mağdurdan kaynaklanan bir fiilin meydana getirdiği elem, üzüntü veya öfkenin etkisiyle kasten adam yaralama suçu işlemesidir.

Haksız tahrik altında adam yaralama suçu işlenmesi halinde faile verilecek cezada, haksız tahrikin derecesine göre 1/4 oranı ile 3/4 oranı arasında bir indirim uygulanır. Örneğin, adam yaralama suçu neticesinde 4 yıl ceza alabilecek bir sanık, suçu haksız tahrik altında işlemişse haksız tahrik indirimi neticesinde 1 yıl ceza alabileceği gibi 3 yıl ceza da alabilir. Haksız tahrikin derecesi, yani haksız tahrikin ağırlığı yapılacak indirimin oranını da belirler.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat