Şikayet Dilekçesi

0
15

 Şikayet Dilekçesi


 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
 
 
ŞİKAYETÇİ                          :
 
VEKİLİ                                :
 
SANIK   ( LAR )                         :
 
SUÇ                                    :
 
SUÇ TARİHİ                      :
 
D.KONUSU                        :Sanık ( lar ) hakkında gerekli koğuşturmanın yapılarak
Cezalandırılması için Kamu davası açılması  talebidir.
 
OLAYLAR                           :
1-
2-
3-  
4-
 
 
 
SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz olunan nedenlerle sanık ( lar) hakkında gerekli koğuşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
 
Vekili
Av.
EKİ                : 
Onanmış vekaletname sureti
 
 

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...