SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ – TRAFİK KAZASI

Yıllık Ücretli İzin Nedir? Yıllık Ücretli İzine Nasıl Hak Kazanılır?

SİGORTA BEDELİNİN TAHSİLİ TALEBİ – TRAFİK KAZASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

VEKİLİ                  :

                                                

DAVALI                               :

KONU                   : Sigorta bedelinin tahsili talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimizin kayıt maliki bulunduğu ve davalı …… Sigorta AŞ ye kaza tarihini kapsayan ……… sayılı poliçe ile ……….TL’ye sigortalı bulunan .. .. … plaka sayılı …. model ………….. marka araç, ../../…. günü maddi hasarlı trafik kazası yapmıştır.

2- Trafik Kazası Tespit Tutanağından da anlaşılacağı üzere olay ../../…. günü saat …….. sıralarında …………. Köyü ışıklı kavşağının karşısı ….. Girişi önünde meydana gelmiş olup ….. yönünden gelip ….. yönüne seyreden müvekkilimizin aracını kullanan …… ……..’ın ….. Köyü ışıklı kavşağına yaklaştığında ışığın kendisine yeşil yandığı esnada Elmalık Köyünden kırmızı ışığa rağmen çıkan sürücüsü ve plakası belli olmayan beyaz renkli hususi bir otoya çarpmamak için ani olarak direksiyonu sağa kırması ve fren yapması sonucu aracın stabilize ve toprak zeminde kayarak yolun dışında bulunan ağaca ön tarafı ile çarpması sonucu meydana gelmiştir.

3- ../../…. tarihli alkol raporundan da anlaşılacağı üzere müvekkilimizin aracını kullanan …………….. alkolsüzdür.

4- Müvekkilimiz kazadan sonra durumu davalı sigortalı şirketine ihbar etmiş, bunun üzerine sigorta şirketinin eksperi gelerek araçta hasar tespiti yapmış ve müvekkilimize aracının pert olduğunu belirtmiştir. Araç halen kaza yaptığı şekilde serviste durmaktadır.

5- Kazayı davalı Sigorta Şirketine ihbar etmemize, Sigorta eksperinin hasar tesbiti yapmasına rağmen davalı şirket kayıtsız kalmış, en son şifahi başvurumuz üzerine ../../…. tarih, ……. referans no ve …… Dosya Nolu yazılarında “ilgide kayıtlı poliçeye ait şirketimize yapmış olduğunuz başvuru değerlendirilmiş ve tazminatınızın sigorta mevzuatı açısından reddedilmesi kararına varılmıştır”  denmiştir.

6- Davalı Şirketin sigorta poliçesi limiti içerisinde ödeme yapmaması nedeniyle bu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TTK., TBK., HMK. ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                           :

  • Kaza Tesbit Tutanağı,
  • Sigorta Poliçesi,
  • Hasar Dosyası,
  • Alkol raporu,
  • Tanıklar,
  • Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
  • Trafik Kaydı,
  • Yasal ve Takdiri Diğer Deliller.

CEVAP SÜRESİ                  : İki haftadır.

TALEP SONUCU                : Arz edilen nedenlerle fazlaya ilişkin dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla ………TL maddi zararımızın kaza tarihinden itibaren reeskont faiziyle birlikte ödetilmesine, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat