YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

SEMERESİZ BELGESİ

            T.C.

 

Dosya No :  E.

SEMERESİZ BELGESİ

Alacaklı

 

Borçlu: 

 

Alacağın faiz ve gider ile birlikte miktarı:

 

Yukarıda adı geçen borçlunun bilinen tüm adreslerinde yapılan icra işlemleri sonuçsuz kalmış, borçlunun haciz yapılacak başkaca bir adresi de tespit edilememiştir. İlgili yerlere yazılan haciz müzekkerelerinden de herhangi bir sonuç alınamamıştır. Dosya konusu borçtan dolayı şu ana kadar yapılmış herhangi bir tahsilat bulunmamaktadır. İşbu semeresizlik belgesi, alacaklı vekilinin talebi üzerine kendisine verilmiştir.

 

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat