K.M.K YENİ MALİK GEÇMİŞ ORTAK GİDER BORÇLARDAN SORUMLU DEĞİL

SATIŞ SÖZLEŞMESİ- ARAÇ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

(ARAÇ)

Araç Takas ve Satış Sözleşmesi

Cinsi     :  …Satış Bedeli    :     …
Markası :  …Alınan Peşinat: …
Modeli   :  …Motor No          :    …
Şasi No :  …Plaka No          :    …

ALICININ

 

Adı ve Soyadı                             :

T.C. Kimlik Numarası                :

Adresi                                         :

 

SATICININ

Adı ve Soyadı                             :

T.C Kimlik Numarası                 :

Adresi                                         :

Yukarıda niteliği yazılı otomobil aşağıdaki şartlarda yukarıda kimlik bilgileri belirtilmiş ALICI’ya satılmıştır.

 1. ALICI otomobili halihazır durumu ile tecrübe edip beğenerek almıştır.
 • SATIŞ BEDELİ VE ÖDENME ŞEKLİ
 1. Otomobilin satış bedeli … TL olarak belirlenmiş … TL’si peşin alınmış, bakiyesi beheri … TL tutarınca … adet bono alınmıştır.
 2. Alınan bonolardan herhangi biri ödenmediği takdirde takip eden bonolar muacceliyet kesbedecek ve SATICI için otomobile el koyma hakkı doğacaktır.
 • ARACI KULLANANIN SORUMLULUĞU
 1. Sözleşmenin yapılmış olduğu …/…/… tarihinden itibaren otomobilin kullanılması sırasında, kullananın mesuliyeti sıfatıyla doğacak olan maddi ve manevi tüm zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.
 • DEVİR VE TEMLİK
 1. Otomobilin devir ve temlik işleri en geç …/…/… tarihine kadar yapılmış olacaktır. Satıcı devir verme işlemi sırasında üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirecektir. Aksi halde SATICI, ALICININ uğrayacağı bütün zararları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • MASRAF, VERGİ VE GİDERLER
 1. Otomobilin … tarihine kadar olan bütün vergi ve resimleri SATICIYA sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra çıkan masraf ve vergiler ALICIYA aittir.
 • İHTİLAF
 1. İhtilaf vukuunda … Mahkeme ve İcra Daireleri taraflarca yetkili kılınmıştır.
 2. İşbu satış sözleşmesi aşağıda imzaları bulunan tanıklar huzurunda tanzim ve imza edilmiştir.
 3. Bu sözleşme dokuz maddeden oluşmaktadır. …/…/…
Satıcı
Adı Soyadı
İmza
Alıcı
Adı Soyadı
İmza
İKİNCİ EL YETKİLİSİ
Ad Soyad
İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat