BOŞANMA DAVASI AÇILDIKTAN SONRA KADININ BAŞKA ERKEKLE GÖRÜŞMESİ

ÖRNEK 47 – İHZAR MÜZEKKERESİ (SANIKLAR İÇİN)

Takip Kodu:

Örnek No:47

İHZAR MÜZEKKERESİ

(Sanıklar İçin)

Sanığın adı ve soyadı                            : ………………………………………………………………………………

Yerleşim yeri ve işyeri adresi                : ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

İhzar kararını veren mahkeme   : ………………………………………………………………………………

Dosya Esas numarası                           : ………………………………………………………………………………

Suçun türü                                           : ………………………………………………………………………………

Çağrıldığı davanın davacısı                   : ………………………………………………………………………………

İhzar kararı verilme nedeni                   : ………………………………………………………………………………

Duruşma günü ……/……../……….        Saat : …………………………………… dır.

Ceza Muhakemesi Kanununun 199 uncu maddesi hükmü uyarınca yukarıda                                                                                  yazılı sebeplerden dolayı ihzarına karar verilen ……………………………………………………………nın duruşma için belirlenen günde ihzarı için müzekkeredir. ………/………/…………

 

 

Hakim

Mühür ve İmza

Katip

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat