K.M.K YENİ MALİK GEÇMİŞ ORTAK GİDER BORÇLARDAN SORUMLU DEĞİL

ÖRNEK 30 – MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ

Takip Kodu:

Örnek No:30

T.C.

 

Dosya No :

MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ

1-Alacaklının adı, soyadı :

 

2-Borçlunun adı, soyadı :

 

 

 

3-Alacağın miktarı :

 

4-Rehnedilenin takdir edilen kıymeti :

 

5-Takdir edilen kıymete göre açık kalan miktar :

 

İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflâs Kanununun 150/f maddesi uyarınca …./…/……….. tarihinde alacaklı …………………………………………. verilmiştir.

 

(İİK m.150/f)

../../….

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat