İŞE GİRMEK NAFAKANIN KALDIRILMASINA ENGEL DEĞİLDİR

ÖRNEK 23 – İSTİHKAK İDDİASININ BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN BELGE

Takip Kodu:

Örnek No :23

 T.C.

 

Dosya No :

İSTİHKAK İDDİASININ BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN BELGE

1-Alacaklının adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

 

2-Borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

 

 

 

3-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

 

4-İstihkak beyan eden kişinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi :

 

5-İstihkak beyanı üzerine kime ihbar yapıldığı :

 

6-İstihkak konusu malın neden ibaret olduğu :

 

İşbu kağıdın tebliği tarihinden itibaren (3) gün içinde istihkak iddiasına karşı itiraz etmediğiniz takdirde İcra ve İflas Kanununun 96 ve 150/g maddeleri gereğince istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacağınız tebliğ olunur.

 

(İİK m.86, 96, 150/g)

../../….

İcra Müdürü

Mühür ve imza

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat