ÖRNEK-136- TK 35’E GÖRE TEBLİĞ ZARFI

Şirketler Adli Yardımdan Yararlanabilir mi?

ÖRNEK-136- TK 35’E GÖRE TEBLİĞ ZARFI

                       TEBLİĞ  MAZBATASI

Tebliğ evrakı.

1- Adresinde veya ……………………………. da muhatap ……………………… ……………….

2- ………………………………………… sebebiyle muhatap yerine ……………………………….

3 – Tebliğin yapılması …………………………………………… sebebiyle temin edilmediğinden ……………………………………………………………………………..

4 – Muhatabın muvakkaten …………………………… gittiği ………………………….. ………………………………… tarafından bildirildiğinden ………………………………………..

5 – (…………………….) mehil tayin edip (ikinci defa) tebligat çıkarıldığından keyfiyet haber verilerek muhatap yerine ………………………………………………………………………

6 – ………….. ………… ………………………..  tebellüğden imtina ettiğinden ………… ………….  …………. ……………………………………………..

7 – Adreste kimse bulunmaması üzerine …………….  ……………  …………  ……………..

8 – Tebliğ yapılacak kimse …………..  …………..  ………. sebebiyle imtina ettiğinden ……………. …………….  ……………  ……..    huzurunda …………..  …………………………….

 

Tebliğ tarihi

Tebligat yapılanın

(imza veya parmak izi) imza

 

Tebliğ memurunun imzası

…………… ……               …………………………..                        …………………………

___________________________________________________________________

Muhatap adresini değiştirmişse tebliğ memuru tarafından

Tesbit edilen yeni adres :

………….  ………………..  ……………..  …………..  …………………………… …………………..

………….  …………………  …………….  …………..  …………………………… …………………..

………….  …………………  …………….  …………..  …………………………… …………………..

TAAHHÜTLÜ

No:………………….

 

İADE EDİLECEĞİ ADRES:

 

………………….. (  ). İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: ………/…….. E.

_______________________

Muhatabın Adı Soyadı/Unvanı ve Adresi

……………. ………………….  (………………………….)
…………………………………..

 

Tebliğ İsteyen: ……………… ………………….. Vekili: Av…………….. ………………….

 

Tebliğ Edilen Husus: ………………………………………

 

Kanunlara Göre Derci İcabeden Sair Hususlar: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tebliği çıkaran

Merciin adı               :  ……………… (  ). İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No                :  ………./……….. E.

Muhatabın Adı Soyadı/Unvanı ve Adresi

…………… …………………  (TC No: ………………….)
…………………………………..

1) Tebliğin veya Davanın Mevzuu: ……………………………………

…………………………………………………………………………………..

2) Tebliğ Edilecek Husus: ………………………………….

 

 

İmza ve Mühür

 

…./…./…………

 

Tebliğ Memurunun İmzası

T.C.

………….. YAPIŞTIRILACAK

……………TEBLİĞ EVRAKI

 

………….. (  ). İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Dosya No: ……../…….. E.

 

 

 

T A A H H Ü T L Ü

No:……………………………………

 

Alacaklı: …………. ………… Vekili: Av………….. ……………..

 

Muhatabın Adı Soyadı ve Adresi

…………… …………(TC No: ………………….) ……………………………
Not: Bu sahife görülüp okunacak şekilde kapıya yapıştırılacaktır.Yukarıdaki kısma muhatabın adresi yazılacaktır.

Tebligat Tüz. m. 55, 33 Örnek No. 3,6

 

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat