OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

ÖLDÜRME KASTI İLE YARALAMA – ŞİKAYET DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                 :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET

EDİLEN                     :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Öldürme Kastı ile Yaralama Suçundan Dolayı Şikayetimizdir
SUÇ                            :Öldürme Kastı ile Yaralama
AÇIKLAMALAR     :

Şüpheli, …/…/….. tarihinde akşam saatlerinde müvekkili evine giderken göğsünden bıçakla yaralamıştır. Müvekil ile şüpheli arasındaki ticari ilişki nedeniyle, şüpheli müvekkile borçludur. Suçu işlemesinde bu durum etkendir. Müvekkil şüpheliden şikayetçidir.

DELİLLER                           :  Her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TCK. md. 86 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda kısaca arz edilen nedenlerle öncelikle şüphelinin tutuklanmalsına ve hakkında kamu davası açılmasına,  karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederim.

 

Müşteki Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat