KEFİL KEFALET LİMİTİ VE KENDİ TEMERRÜDÜNÜN HUKUKİ SONUÇLARINDAN SORUMLUDUR

ÖDEME TAAHHÜDÜ

’NE

 

../../….

DOSYA NO:

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyası ile hakkımda yapılan takibe ve borca bir itirazım yoktur. Borcu aynen kabul ediyor ve eğer alacaklı teminat yatırmış ise  bu teminatın iadesine muvafakat ediyorum. Dosyada belirtilen borcumun tamamını yasal  faizi, icra giderleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer’ileriyle birlikte aşağıda belirttiğim vade ve miktarlarda  ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Yaptığım taahhüdün hukuki ve cezai sorumluluğunu biliyorum.

TAAHHÜTTE BULUNAN BORÇLU :

ÖDEME TAAHHÜDÜ

 

ÖDEME AÇIKLAMASITARİHTUTAR-PARA BİRİMİ
   

 

KİMLİK BELGESİ   :

NÜFUS KAYDI          : ……………………. da kayıtlı.

İmza

ALACAKLI VEKİLİ SÖZ ALARAK :

Borçlunun yukarıdaki ödeme taahhüdünü aynen kabul ediyorum. Kabulümüzün borçluya bildirimi yapılarak, cezai sorumluluğu anlatılsın dedi.

Alacaklı Vekili

Av.

Borçlunun yukarıda niteliği belirtilen kimliği görüldü; borçluya alacaklı vekilinin ödeme taahhüdünü aynen kabul ettiği ve taahhüdü ihlal halinde cezalandırılacağı ihtar olundu.

İcra Müdür Yardımcısı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat