YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

ÖDEME NEDENİ İLE DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO    :
ŞİKAYET EDEN       :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

SANIK                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Ödeme nedeniyle davanın düşürülmesi
AÇIKLAMALAR     :

Sanık …….(…). İcra Müdürlüğünün Esas …../…., Karar ……/…… sayılı dosyasına ilişkin borcunun tamamını ödemiş olmakla sanık hakkındaki şikâyetimizden vazgeçiyoruz.

TALEP SONUCUİ    : İcra ve İflas Kanununun md. 354. maddesi gereğince davanın düşürülmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

 

Müşteki Vekili

                                                                                                          Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat