İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

Müvekkil …….’in kardeşi olan ……….’nin oğlu …….’nin yurt dışına götürmek ve çocuğa daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla kendisi ve eşinin çocuğu olarak nüfuslarına kayıt ettirmişlerdir. Oysa gerçekte bu çocuk davalı …….. ve ………’nin çocuğudur. Hâlihazırdaki nüfus kayıtları gerçeğe aykırıdır. Müvekkiller bu çocuğu yurtdışına götüremedikleri için ………..’nin gerçek anne ve babasının nüfus kayıtlarına yazılması için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus Kayıtları, şahit ve sair tüm yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 39 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile ………’nin anne ve babası olarak gözüken yani …….. ve ……..’nin çocuğu olduğuna dair nüfus kaydının iptali ile gerçek anne ve babası olan …… ve ……..’nin nüfus hanelerine taşınmasına ve bu şekilde …….’nin nüfus kaydının düzeltilmesine, karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacılar Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat