İnfazın Temel Amacı Nedir?

NAFAKA BORCUNU ÖDEMEYEN BORÇLUYU ŞİKAYET

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKÂYET EDEN

(ALACAKLI)                       :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

SANIK

(BORÇLU):

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Nafaka Borunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması Talebimizdir
SUÇ                                       :Nafakaya ilişkin karara uymama
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. ……(..). Asliye Hukuk Mahkemesinin (Aile Mahkemesi Sıfatı) ile vermiş olduğu karara istinaden …(..). İcra Müdürlüğünün ……./… esas sayılı dosyası ile borçlu aleyhine ilamlı icra takibinde bulunduk. İcra emri …/…/… tarihinde borçluya tebliğ edildi.
  2. Borçlu bu güne kadar nafaka borcunu ödemedi. İcra ve İflas Kanununun 344. maddesi gereğince, borçlunun cezalandırılması için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  İcra Müdürlüğünün 20…./… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İcra ve İflas Kanunu md. 344 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, nafaka borcunu ödemeyen borçlunun cezalandırılmasını ve yargılama giderlerinin,vekalet ücretinin borçluya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Şikâyet Eden (Alacaklı) Vekili

                                                                                                              Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat