Muvakkat Rehin Açığı Belgesi Örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Muvakkat Rehin Açığı Belgesi Örneği

            T.C.   

                                                                                                                      Örnek No:30

…………………. İcra Dairesi

Dosya No : ……………………

 

 

 

 

MUVAKKAT REHİN AÇIĞI BELGESİ

1-Alacaklının adı, soyadı                        : …………………………………………………………………………….

2-Borçlunun adı, soyadı                         : …………………………………………………………………………….

3-Alacağın miktarı                                 :  (……………………………………………………………………)

4-Rehnedilenin takdir edilen kıymeti  :  (……………………………………………………………………)

5-Takdir edilen kıymete göre açık           ……………………………………………………………………………..

kalan miktar                                           : ……………………………………………………………………………

İşbu rehin açığı belgesi İcra ve İflâs Kanununun 150/f maddesi uyarınca ……/……/………..  tarihinde alacaklı …………………………………………. verilmiştir.

 

(İİK m.150/f)

……./……./……….

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat