Müşterek konutun seçimi konusunda hakimin müdahalesi talebi dilekçesi örneği

Müşterek konutun seçimi konusunda hakimin müdahalesi talebi dilekçesi örneği

K.ÇEKMECE AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

HAKİMİN MÜDAHALESİNİ
TALEP EDEN : …………….. (T.C Kimlik No: ………………)
ADRES :…………………………………
VEKİLİ:………….
ADRES:……………
KARŞI TARAF :…………….. (T.C Kimlik No: ………………)
KONUSU : TMK 195. Maddesi uyarınca, müşterek konutun seçimi hususunda müvekkil eşe yetki verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1- Müvekkilim ile eşi ……………., 2002 yılından bu yana evli olup, bu evlilikten, 2011 doğumlu Arda isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.
2- Sayın mahkemece de takdir olunacağı üzere, müşterek çocuğun gerek fiziken, gerekse ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlamak, eşlerin en önemli yükümlülüklerinden biridir. Müvekkilim, bu yükümlülüğünü yerine getirebilmek amacı ile, sosyal tesisleri, oyun alanları bulunan, güvenliği olan ……………….. adresindeki sitede gayrimenkul kiralamış ve eşini, müşterek çocukları ile birlikte daha nezih bir ortamda yaşayabilmek amacı ile bu meskene davet etmiş ise de, karşı taraf, sırf anne-babasından uzak mesafede olduğundan bahisle, bu gayrimenkulü müşterek konut olarak kullanmaya yanaşmamaktadır.
3- Oysa müvekkilin tek önemsediği husus ailesi olup, bahsi geçen gayrimenkulün müşterek konut olarak kullanılması durumunda, hem eşi ve çocuğunun daha güvende olduğunu bilecek, hem de mevcut havuz, basketbol, tenis kortu ve futbol sahasından, eşi ve müşterek çocukları faydalanabilecektir. Hatta öyle ki, müvekkil, neredeyse tüm vaktini çalışarak geçirdiğinden, mevcut sosyal imkanlardan kendisinin faydalanabilmesi pek mümkün olmayıp, tüm bu talepleri, eşi ve müşterek çocuğunun mutluluğu içindir.
4- Mevcut müşterek konutun kira bedelinde fahiş miktarda artış yapılmış olması, çevresinde park, bahçe ve sair oyun alanın bulunmaması, özellikle müşterek çocuğun eğitim hayatı için ihtiyaç duyulan anaokulu – ilkokulun, yeni kiralanan mecurun çok yakınında mevcut iken, mevcut müşterek konutun yakınlarında bulunmuyor olması da, müvekkil tarafından kiralanan mecurun müşterek konut olmaya çok daha müsait olduğunun bir diğer göstergesidir.
5- Müşterek konutun değiştirilmesi hususunda müvekkilim ile eşi arasında ciddi tartışmalar yaşanmaya başlanmış olup, bu tartışmalar, evlilik birliğine ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu nedenle, müşterek konutun seçimi konusunda sayın mahkemenizin müdahalesi zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : TMK madde 195 sair yasal mevzuat
DELİLLER : Kira sözleşmeleri, tanık beyanları, keşif, bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil
NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, müşterek konutun seçimi konusunda, müvekkile yetki verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

Talepte Bulunan
Vekili
…………………………