MÜSTEHCENLİK SUÇU – SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

MÜSTEHCENLİK SUÇU – SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI

T.C.
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
E. 2016/8679
K. 2017/337
T. 30.1.2017

* MÜSTEHCENLİK SUÇU (Ceza İnfaz Kurumuna Nakledilen ve Son Olarak 14.09.2015 Tarihli Celsede Segbis Aracılığı İle Beyanı Alınan Sanığın Daha Sonraki Celse İle Karar Celsesinde Segbis Sistemi İle Hazır Edilmeden ve Hazır Edilmeme Sebebi de Belirtilmeden Yokluğunda Karar Verilmesi ve Sanık Müdafiin Son Celse Hazır Edilmeyen Sanıkla Görüşerek Son Savunmasını Hazırlamak İstediğini Beyan Etmesine Rağmen Talebinin Reddine Karar Verilerek 5271 S.K. Md.196’ya Aykırı Davranılması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlandığı)

* KARAR CELSESİNDE SEGBİS SİSTEMİNİN HAZIR EDİLMEMESİ (Ceza İnfaz Kurumuna Nakledilen ve Son Olarak 14.09.2015 Tarihli Celsede Segbis Aracılığı İle Beyanı Alınan Sanığın Daha Sonraki Celse İle Karar Celsesinde Segbis Sistemi İle Hazır Edilmeden ve Hazır Edilmeme Sebebi de Belirtilmeden Yokluğunda Karar Verilmesi ve Sanık Müdafiin Son Celse Hazır Edilmeyen Sanıkla Görüşerek Son Savunmasını Hazırlamak İstediğini Beyan Etmesine Rağmen Talebinin Reddine Karar Verilmesinin İsabetsizliği/ Savunma Hakkı)

* SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI (Ceza İnfaz Kurumuna Nakledilen ve Son Olarak 14.09.2015 Tarihli Celsede Segbis Aracılığı İle Beyanı Alınan Sanığın Daha Sonraki Celse İle Karar Celsesinde Segbis Sistemi İle Hazır Edilmeden ve Hazır Edilmeme Sebebi de Belirtilmeden Yokluğunda Karar Verilmesi ve Sanık Müdafiin Son Celse Hazır Edilmeyen Sanıkla Görüşerek Son Savunmasını Hazırlamak İstediğini Beyan Etmesine Rağmen Talebinin Reddine Karar Verilerek 5271 S.K. Md.196’ya Aykırı Davranıldığı)
5271/m.196

ÖZET : Müstehcenlik suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen ve son olarak 14.09.2015 tarihli celsede segbis aracılığı ile beyanı alınan sanığın, daha sonraki celse ile karar celsesinde segbis sistemi ile hazır edilmeden ve hazır edilmeme sebebi de belirtilmeden yokluğunda karar verilmesi ve sanık müdafiin son celse hazır edilmeyen sanıkla görüşerek son savunmasını hazırlamak istediğini beyan etmesine rağmen, bu konudaki talebinin reddine karar verilerek, 5271 S.K.196. maddesine aykırı davranılması suretiyle savunma haklarının kısıtlanması hatalıdır.

DAVA : İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi.

Hükmedilen ceza miktarları nazara alındığında, sanık müdafiin duruşmalı inceleme talebinin 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gözetilerek 1412 Sayılı CMUK’nın 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında mağdurlar ile Doğukan’a yönelik müstehcenlik suçundan dolayı TCK’nın 226/3. maddesi uyarınca açılan kamu davaları ile ilgili zamanaşımı süresince hüküm kurulması mümkün görülmüştür.

Katılanlar vekilinin temyiz isteminin incelenmesinde;

Mahkemece yüzüne karşı verilen 09.12.2015 tarihli hükümlerin katılanlar vekilince CMUK’nın 310/1. maddesinde düzenlenip tefhimden işlemeye başlayan kanuni bir haftalık süresinden sonra sunulan 11.04.2016 tarihli dilekçeyle temyiz edildiği anlaşıldığından, vaki temyiz isteminin 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gözetilerek 1412 Sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

Sanık müdafii, katılan bakanlık vekili ile katılanlar vekilinin temyiz istemlerinin incelenmesine gelince;

Bafra Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen ve son olarak 14.09.2015 tarihli celsede segbis aracılığı ile beyanı alınan sanığın, daha sonraki celse ile karar celsesinde segbis sistemi ile hazır edilmeden ve hazır edilmeme sebebi de belirtilmeden yokluğunda karar verilmesi ve sanık müdafiin son celse hazır edilmeyen sanıkla görüşerek son savunmasını hazırlamak istediğini beyan etmesine rağmen, bu konudaki talebinin reddine karar verilerek, 5271 Sayılı CMK’nın 196. maddesine aykırı davranılması suretiyle savunma haklarının kısıtlanması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık ile müdafii, katılan bakanlık vekili ve katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, esası incelenmeyen hükümlerin 5320 Sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gözetilerek 1412 Sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat