KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANAN KİŞİNİN CEZALANDIRILMASI TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                  :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET EDİLEN   :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Muhafaza Görevini Kötüye Kullanan Kişinin Cezalandırılması Talebidir.
SUÇ                            :Muhafaza Görevini Kötüye Kullanmak
AÇIKLAMALAR      :

  1. Müvekkilimizin alacağının sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen icra dosyası ile yapılan takip sırasında …/…/… tarihinde haczedilen ve aşağıda liste olarak belirtilen mallar şüpheliye yeddiemin sıfatıyla teslim edilmiştir. Yeddiemin olarak bırakılan mallar şunlardır: Bir adet …., ……., ……
  2. Şüphelinin, haciz tarihinden sonra hiç bir surette borcu ödemeye yanaşmaması nedeniyle, haczedilen eşyanın muhafaza altına alınması için mahcuzların bulunduğu adrese gidildiğinde, daha önce şüpheliye yediemin sıfatıyla bırakılan hacizli malların adreste bulunmadığı, bu adresten kaçırıldığı saptanmıştır. …/…/… tarihli haciz zaptında bu husus sabittir.
  3. Şüphelinin eylemine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Başsavcılığınıza başvurmak zorunda kaldık.

DELİLLER                           :  İcra dosyası ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  5237 sayılı TCK. m. 289 ve ilgili yasa maddeleri.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle gerekli soruşturma yapılarak şüphelinin eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 289. maddesi uyarınca cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını müvekkilim adına arz ve talep ederiz.

Müşteki Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat