Mirasın reddi davası hangi mahkemede açılır?

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Mirasın reddi davası hangi mahkemede açılır?

Mirasçılar, kendilerine kalan mirası 3 ay içerisinde reddedebiliyor. Aksi halde yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Peki, yasal süreç içinde mirasın reddi davası hangi mahkemede açılır?

Mirasçılar, kendilerine kalan mirası 3 ay içerisinde reddedebiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

Ret süresi sona ermeden mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya kendisine maleden mirasçı, mirası reddedemez.

Zamanaşımı veya hak düşümü sürelerinin dolmasına engel olmak için dava açılması ve cebrî icra takibi yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Peki, mirasın reddi davası hangi mahkemede açılır?

Mirasın reddi davası, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesinde açılabiliyor. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.

Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı tüzükle düzenlenir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat