Mirasçılık Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Mirasçılık Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

Mirasçılık belgesi

MADDE 598- Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Başvuru üzerine, sulh hukuk mahkemesince mirasçı oldukları belirlenenlere mirasçılık sıfatını gösteren bir belge verilir.

Atanmış mirasçıların haklarına itiraz edilmez ise vasiyetname geçerlilik ka­zanır. (MY.627, 628) Durumun kendilerine tebliğinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmez ise sulh hukuk mahkemesince lehine tasarrufta bulunulan kimseye atan­mış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğuna ilişkin bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Mirasçılık belgesinin verilmesi, mirasçı yerine geçip dava koşullarını gerçek­leştiren alacaklıların dava hakkını ellerinden alamaz. (MY. 562)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat