Mirasçıların Bilinememesi Ne Olur?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Mirasçıların Bilinememesi Ne Olur?

Mirasçıların bilinmemesi

MADDE 594- Mirasbırakanın mirasçısı bulunup bulunmadığı veya mi­rasçıların tamamı bilinmiyorsa, sulh hâkimi uygun araçlarla ve bir ay ara ile iki defa ilân yapıp hak sahiplerini son ilândan başlayarak en geç bir yıl içinde mirasçılık sıfatlarını bildirmeye çağırır.

İlân süresinde kimse başvurmazsa ve sulh hakimi de hiçbir mirasçı tespit edememişse, miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere miras Devlete geçer.

Mirasbırakanın, mirasçıları bulunamıyorsa veya bir kısmı bilinemiyorsa sulh hukuk yargıcı uygun vasıtalarla bir ay arayla iki defa ilan yaparak son ilandan baş­layarak en geç bir yıl içinde mirasçılıklarını bildirmeye çağırır.

Bu süre içinde hiç kimse sulh hukuk yargıcına başvurmamış ise miras Devle­te geçer. Sonradan çıkan mirasçıların Devlet aleyhine istihkak davası açma hakları saklıdır. İlan üzerine mirasçı çıkarsa, kalıt ona teslim edilir.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasasının 28.maddesine göre Çocuk Esirgeme Kurumunda ölen kişinin mirasçısı yoksa miras Kuruma geçer.

Haberdar edilen mirasçı gelmediği, vekilde göndermediği takdirde kalıta kayyım atanır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat