İnfazın Temel Amacı Nedir?

MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Miras ortaklığına temsilci atanması talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :

1- …………………… Asliye Hukuk Mahkemesinin ……/… esas sayılı dosyası ile ilgili olarak …/…/… tarihinde verilen karar gereğince ve tarafımıza verilen yetki belgesi uyarınca miras şirketine temsilci tayin edilmesini istiyoruz.

2- Miras şirketine temsilci olarak davacılardan … temsilci olarak atanmasını istiyoruz. Belirtilen nedenle bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 640/3 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, ……………….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……/… esas sayılı dosyası ile ilgili olarak …/…/… tarihli ara kararı gereğince miras şirketine temsilci olarak davacılardan …………..…’in atanmasına karar verilmesini vekil edenler adına saygılarımızla talep ederim.

 

Davacılar Vekili
Av.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat