Miras Bırakılanı Teslim Borcu

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Miras Bırakılanı Teslim Borcu

Teslim borcu

MADDE 518- Bırakılan belirli mal, mirasın açılması anındaki durumuy­la teslim olunur; yarar ve hasar, mirasın açılması anında kendisine belirli mal bıra­kılana geçer.

Tasarrufu yerine getirme ile yükümlü olan kimse, mirasın açılmasından son­ra bırakılan belirli mala yaptığı harcamalar ve mala verdiği zararlardan dolayı, vekâletsiz iş görenin haklarına sahip ve borçlarıyla yükümlü olur.

Ölüme bağlı tasarrufta bulunan kişi ölünce, vasiyet olunan mal, ne durumda ise o durumda vasiyet olunana teslim edilir. Vasiyet olunan mal üzerinde yararlan­ma hakkı, ipotek, kiracılık durumu olabilir. Mirasbırakan zamanında ne yapılmış ise o şekilde de vasiyet edilene teslim eder. Teslim etmekle yükümlü olan geç teslim nedeniyle meydana gelen zarardan sorumludur.

Vasiyet edilen mal kamulaştırılmış ise kamulaştırma bedelini lehine vasiyet olunan alamaz. Ancak mirasbırakan bedelinin alınmasını da vasiyetnamede bil­dirmiş ise bedelini alabilir. Mirasın açılmasıyla vasiyet olunan şeyde gelen gelirler lehine vasiyet yapılana ait olur. Vasiyet olunan şeyi teslim ile yükümlü olanlar mira­sın açılmasından sonra vasiyet edilen mala faydalı masraflar yaparlar, semerelerini toplarlarsa BY.nın 410.maddesine göre sorumlu olurlar.

Vasiyetler infaz ve tenkis edildikten sonra kalıt taksim olunur.

Nakil ile yükümlü olanlar malları başkasına devir ederse sorumlu olur. mallar namzede geçince mirasbırakanın yasal mirasçısı gibi kalıtın borçlarından mesul olur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat