Merkez Nakli Dilekçe Örneği

İZMİR TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU’NA

  …../…../……..

 

Merkezi………………. ilinde ………………………….. sicil numarası ile kayıtlı bulunan şirketimizin merkez nakline ait işlemlerin memurluğunuzca tescil edilmesini arz ederiz.

TEL:

FAKS:

ADRES:                                                                                                      ŞİRKET KAŞESİ

                                                                                                                       YETKİLİYE AİT

                                                                                                                                 İMZA

 

 

EKLER:

CategoryDilekçeler
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

WhatsApp chat
Hemen Ara!