İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MERADAN YARARLANMA HAKKININ TESPİTİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Müdahalenin Men’i ve Söz Konusu Meradan Müvekkilim Köy Tüzel Kişiliklerinin İstifade Hakkının Tespiti Talebimizi İçerir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Kadimden beri müvekkil köylerin tasarrufunda bulunan, …………… ve ……… ile belirlenen sınırın güneyinde kalan, doğusu; ……… ve …….. batısı; …………, kuzeyi; ……….., güneyi; ……..ile çevrili mera niteliğindeki taşınmazlardan müvekkillerin istifade haklarının sabit olmasına rağmen davalı köyler müvekkillerin söz konusu meradan yararlanmasına engel olmaktadırlar.
  2. Müvekkil köylerin davalı köylerle birlikte istifade haklarının olduğu ……….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…….. Esas ve ……../……… Karar sayılı kararı ile açıkça tespit edilmiş ve davalıların müvekkillere karşı açtıkları davanın reddine karar verilmiştir. Söz konusu karar Yargıtay (…). Hukuk Dairesinin ……../……… Esas ve ……/……..Karar, sayılı kararı ile onanarak kesinleşmiştir.
  3. Ayrıca …….(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin…./…. Esas ve ……/….. Esas sayılı dosyasından da yukarıda sınırlarını belirttiğimiz meradan müvekkil köylerin davalı köylerle birlikte ortak istifade hakları olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Müvekkil köylerin istifade haklarının bulunduğunun tespiti ve davalı köylerin müdahalelerin men’i için işbu devayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  ……….. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……../…….. Esas ve ……../……… Kararı, keşif, tanık ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Mera Kanunu md. 22, 26 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle davamızın kabulüne;  …………… ve ……… ile belirlenen sınırın güneyinde kalan, doğusu; ……… ve …….. batısı; …………, kuzeyi; ……….., güneyi; ……..ile çevrili meradan müvekkil köylerin istifade haklarının ayrı ayrı tespitine, davalı köylerin müvekkil köylerin dava konusu meradan yararlanmalarına engel olmak suretiyle gerçekleştirdikleri müdahalelerin men’ine, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.

 

Davacılar Vekili
Av.

Ek: Vekaletnameler.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat