Menkul Rehninin Paraya Çevrilmesinde Borçlunun Mal Beyanında Bulunmasına Davet

T.C
……………….İCRA MÜDÜRLÜĞÜÖrnek No.154
DOSYA NO.:………………………..
Menkul rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında bulunmasına
DAVET
1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,soyadı ve ikametğahı.
:
Vekili:
2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve ikametğahı.
:
3-Yapılan takibin Tarzı.Haciz
:
   Yukarıda adı yazılı alacaklı (vekili) tarafından aleyhinize yapılan menkul rehninin paraya çevrilmesine dair olan ve kesinleşen icra takibinde İc.İf.K.’nun 147’inci maddesinin 2’inci fıkrası gereğince takibin haciz yolu ile devamını istemiş bulunduğundan işbu davet kağıdının tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ve 74’üncü madde hükümleri dairesinde mal beyanında bulunmanız aksi halde hapisle tazyik edileceginiz ayrıca cezalandırılabileceğiniz ihtar olunur.
(İc.İf.K.74,76,147/2)
Yönetmelik Örnek No..:15İcra Müdürü
Mühür ve imza

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat