KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MENFİ TESPİT TALEBİ – BONONUN BEDELSİZLİĞİ NEDENİYLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                          :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Bonodan dolayı müvekkilin borçlu olmadığının tespiti talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davalı ile müvekkilim uzun yıllar ortaklık yapmışlardır. Müvekkilim daha sonra davalıdan ayrılarak ayrı bir iş kurmuştur. Ancak davalı ile ortak ticari ilişkisi nedeniyle birçok çek ve bono vermiştir.
  2. Davalının elinde son olarak vade tarihi açık borçlusu müvekkil olan …/…/…… tanzim tarihi ……….. TL’lik bono kalmıştır.
  3. Ortaklığın bozulmasına kızan davalının adı geçen bonoyu tahsile vermesi veya ciro etmesi mümkün olduğundan karşılığı olmayan işbu bononun üçüncü şahısların eline geçmemesi için ihtiyati tedbir konulması ile müvekkilimin borçlu olmadığının tespiti için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Bono, yazışmalar, kayıtlar ve sair deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK. md. 72, TTK, HMK ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen hususlar ile duruşma sırasında sunulacak deliller de göz önüne alınarak dava konusu bononu icra konusu yapılmaması, protesto ettirilmemesi, ciro edilmemesi, tahsile verilememesi için üzerine ihtiyati tedbir konulması ile müvekkilimin  borçlu olmadığının tespiti ile yargılama gideri ve masrafların davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımlar bilvekale talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat