Mehil Vesikası Örneği


T.C.
……………….
……………İCRA MÜDÜRLÜĞ Ü
ESAS NO : …………..
 

MEHİL VESİKASI

ALACAKLI                   :
BORÇLU                    :
TEMYİZ EDİLEN
KARAR                       : …… Asliye Ticaret Mahkemesinin 2000/450 esas ve 2005/663  Karar
sayılı ilamı
TEMİNATIN NEVİ        : Türkiye İş Bankası  Şubesinin ……. Tarih ve ….. mektup nolu teminat mektubu.
Taraflar arasında cereyan eden icra takibinde yukarıda tarih ve numarası yazılı bulunan takip konusu  mahkeme ilamı, borçlu tarafından temyiz edilmiş, tehiri icra talepli olarak temyiz edildiğine dair ait olduğu mahkemenin derkenar yazısını ibraz etmiş olduğundan, borçlu taraf İ.İ.K.nun 36 maddesi gereği şartları yerine getirmiş olduğundan  Yargıtay’dan Tehiri İcra Kararı alıp, ibraz etmek üzere dosyanın yargıtaya gönderilmesinden itibaren İ.İ.K.nun 36 maddesi gereğince 60 (Atmış) Gün  mehil verildiğine dair belgedir.
 
…..İCRA MÜDÜRÜ
NOT: Mahkeme yazısı dosyadadır.
 
 
 
 
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat