Masraf vermeyen müvekkilin işi takipsiz bırakılabilir mi?

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Masraf vermeyen müvekkilin işi takipsiz bırakılabilir mi?

Uygulamada, bir kısım avukatlar, müvekkillerinden giderler için masraf alma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar.

Ufak tefek olanları, müvekkile sonradan fatura etmek üzere bizzat finanse etsekler de, yüklü masraflara doğal olarak ceplerinden katlanmak istemez avukatlar.

Özellikle yüklü masraf gereken durumlarda, gereken masraf avansı müvekkilce ödenmediğinden, işi takipten imtina eden ve bunu haklı gerekçe olarak görenler vardır.

Avukatın, masrafını almadığı bir iş ile ilgili olarak, sırf işin sorumluluğunu aldığı için, masrafı cebinden yapmasını kendisinden beklemek, elbette ki kabul edilebilir bir durum değildir.

Lakin, sırf masraf verilmediği gerekçesi ile işi takip etmemek de, gerek baro disiplin kurulunda, gerekse ceza mahkemelerinde kabul edilebilir bir savunma olarak görülmemektedir. Şöyle ki;

Avukatlık Yasasının 34. maddesi “ Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler ”

Avukatlık Yasası’nın 134. maddesi “Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.”

Avukatlık Yasası’nın 171. maddesi “Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.”

TBB. Meslek Kurallarının madde 42, “Avukat işle ilgili giderleri karşılamak üzere avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.” hükümlerini amirdir.

Avukatın, gerekli masrafın verilmemesi nedeniyle işlem yapamadığı savunmasında, böyle bir durumda masraf verilmemesinin doğuracağı sonuçlar hakkında Meslek Kuralları’nın 42. maddesi uyarınca iş sahibinin yazılı olarak uyarılması gerekmektedir.

Bu gibi durumlarda, bu anlamda bir uyarı yapıldığını ispat yükümlülüğü de doğal olarak avukatta olacaktır.

Müvekkile, masraf nedeniyle işin beklediği konusunda herhangi bir bildirim yapılmadığı müddetçe, masrafın verilmemiş olması avukatları sorumluluktan kurtarmayacaktır.

Bir haktan vazgeçmeyi gerektiren işlemlerde vekil edenin yazılı muvafakatinin alınması zorunlu olup, avukat kararın temyizinde hukuksal yarar görmediği kanısında ise, görüşünü iş sahibine yazılı olarak bildirmek ve nedenlerini açıklamakla yükümlüdür.

Örneğin, bir kararın temyizinde hukuki yarar görmediğini iddia eden avukatın, kararın temyiz edilmeme gerekçesini, masraf verilmemesine bağlaması mümkün değildir.

İş sahibine yazılı olarak görüş bildirdikten sonra, müvekkile temyiz için gereken masraf tutarı ve son tarih ile, kararın temyiz edilip edilmeyeceği hususundaki müvekkil görüşünün, müvekkilden yazılı olarak alınması, bu noktada oldukça elzemdir.

Hatta öyle ki, temyiz dilekçesini hazırlamak için de belirli bir süreye ihtiyaç duyulacağından, eğer karar temyiz edilecek ise, en azından bunun bilgisinin müvekkilden son güne bırakılmadan alınması gerekir.

Avukatın bağımsızlığı, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan hukuka uygun bir şekilde müvekkilinin haklarını savunmayı ve üzerine aldığı işi Avukatlık Yasasının 171 maddesine göre sonuna kadar takip etmeyi gerektirmektedir. Temyiz aşaması da “Davanın sonuna kadar takibini” içermektedir.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen avukatların, işine ve müvekkiline karşı gerekli özeni göstermediği nedeniyle işbu eylemleri, disiplin sorumluluklarını doğurmaktadır.

Siz siz olun, masraf talebinizi, kararın temyiz edilip edilmeyeceği gibi seçimlik durumlarda müvekkil görüşünü, yazılı olarak müvekkile iletin ki ileride gerek cezai, gerek hukuki, gerekse disiplin sorumluluğunuz doğmasın.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat