Marka Hakkına Tecavüz Suç Duyurusu

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

YAKINAN                            :  

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :  

VEKİLİ                                 :

ADRES                                  :

ŞÜPHELİ                              :  

SUÇ                                       : 556 sayılı KHK’ ya aykırılık suçu

SUÇ TARİHİ            : …/…/…

SUÇ KONUSU                      : Şikayet konusu yerde sahte olarak  ve herhangi bir yetki sözleşmesine veya yasal gerekçeye dayanmadan yasa dışı olarak yurt dışından getirilerek satışa sunulan, dağıtımı yapılan, ticari hayata çıkarılan ürünlerin toplanarak ve “………” etiketinin sökülerek gerekli takibatın yapılması istemine ilişkindir.

 

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Müvekkilimiz , “………” markasını Türkiye’de ve dünyada kullanmaya yetkili şirkettir. Yine bu sebeple müvekkilimiz firma, …markalı ürünlerin ve mamullerin her türlü üretimi, dağıtımı ve bunların toptan ve perakende olarak pazarlanması konularında Türkiye çapında yetkilidirler.

2-) Bilindiği gibi “……” firmaları genel olarak, …… markalı ürünlerin satım ve dağıtımını yapmaktadır. Ancak bazı kötü niyetli kişilerin herhangi bir yetki sözleşmesi veya yasal bir gerekçe olmaksızın, bu ürünlerin taklitlerini yapmakta, “…” markasını ve logosunu kullanmakta ve haksız kazanç elde etmektedirler. “….” marka olarak tescillidir. Bu nedenle, bu markanın izinsiz kullanımı Markalar Kanunu’na aykırı hareketi içermektedir ve cezayı gerektirir bir suç sebebidir.

3-) “…….” markası tescilli olup, bu markaların ve maddelerinin aynını yada benzerlerini üretmek, satmak, bulundurmak, 556 Sayılı KHK’nın ilgili hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Yapılan araştırmada, şikayet edilen adreste herhangi bir bayilik sözleşmesine dayanmadan yetkisiz olarak taklit ürünlerin üretildiği, bulundurulduğu ve bunların satışının yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

 

4-) “……” markasını Türkiye’de kullanmaya yetkili olan müvekkilimiz şirket, bu taklit ürünlerden ve satışlarından dolayı büyük zararlara uğramaktadır. Acilen şikâyet konusu yerde veya deposunda gerekli arama yapılarak kanun dışı olarak elde edilen ve satışa sunulan söz konusu taklit ürünlere ve yetki sözleşmesine ya da yasal gerekçeye dayanmadan, yurt dışından getirilerek satışa sunulan, dağıtılan ve ticari hayata çıkartılan ürünler ile diğer suç konusu etiket ve etiket basımında nakışta, baskıda kullanılan alet ve edevata el konulması gerekmektedir.

 

5-) Yukarıda açıklanan nedenlerle ilgili kişilerin yakalanarak cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılması için, müvekkilimiz adına tarafınıza başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER        : Polis araştırması, zaptetme tutanağı ve her türlü yasal delil.

 

HUKUKİ DELİLLER          : 556 S. KHK m. 61, 61/A, 62, 4128 S. K., 6102 S. K. m. 54 ve sair yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıkladığımız ve re’sen göz önüne alacağınız nedenlerle, ilgili şahıs veya şahısların cezalandırılmasının sağlanması için tüm şikâyet konusu yerlerde (işyerleri ve depolarında) arama yapılarak, bulunabilecek suç unsurlarının (Taklit ürün, etiket ve bunların yapımında kullanılan her türlü alet, edevat ve sair eşya ile herhangi bir yetki sözleşmesine veya yasal gerekçeye dayanmadan, yurt dışından getirilerek satışa sunulan, dağıtılan, ticari hayata çıkartılan ürünlerin) toplanmasına ve zapt edilerek adli emanete alınmasına ve ilgili şahıslar hakkında gerekli takibatın yapılmasına dair karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Yakınan Vekili

  Av.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat