Mal Rejiminde Katkı Payının Tespiti

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Mal Rejiminde Katkı Payının Tespiti

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

E. 1996/2-406
K. 1996/672
T. 9.10.1996

• KARI-KOCANIN TAŞINMAZ EDİNMESİ ( Alacak )
• İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Karı-Kocanın taşınmaz edinmesi )

743/m.151
818/m.98/2
7.10.1953 gün 8/7 Sa.Ya.İç.Bi.Ka.

ÖZET: Karı-koca, kendilerine ve çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlama bakımından aralarında akti bir ilişki kurmuşlardır. Taşınmazların edinme sebebi budur.

Eşler katkılarını birbirlerine bağışlamış değillerdir.
Haksız fiilden kaynaklanan sorumluluk hükümleri kıyas suretiyle akte aykırı davranılması halinde de uygulanacaktır. Bu da alacaklının müsbet ve menfi zararını içerir.
Toplanan delillerden, kadının bozdurduğu 10 bileziği taşınmazlara harcadığı ve bunun dışındaki ödemeleri de eşit olarak yaptıkları anlaşılmaktadır.
Mahkemece yapılacak iş, davacı ve davalının taşınmazlardaki katkı oranını tesbit etmek, dava tarihindeki değerleri bulmak, belirlenen oran kadar, talebi de gözönünde tutarak karar vermekten ibarettir.

DAVA VE KARAR : Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karşıyaka Asliye 1. Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 17.4.1996 gün ve 1995/1304-1996/337 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine,
Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 10.12.1996 gün ve 10551-13079 sayılı ilamı: ( …Karı koca, kendilerine ve çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlama bakımından aralarında akti bir ilişki kurmuşlardır. Taşınmazların edinme sebebi budur. Eşler katkılarını birbirlerine bağışlamış değillerdir. Kadın aldığı katkıyı para olarak iade edeceğini de düşünmemiştir. İlişkinin temelinde kocanın taşınmazdan katkısı oranında yararlanacağı esası mevcuttur. İlişki süreye de tabii tutulmamıştır. Evliliğin devamı süresince yararlanmada devam edeceği tabidir. O halde kadının iade borcu iade anındaki duruma göre belirlenecektir. Haksız fiilden kaynaklanan sorumluluk hükümleri kıyas suretiyle akte aykırı davranılması halinde de uygulanacaktır ( B.K.m. 98/2 ). Bu da alacaklının müsbet ve menfi zararını içerir. 7.10.1953 gün ve 8/7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararındaki tazmin borcu ibaresindeki amaçta budur.
Toplanan delillerden, kadının bozdurduğu 10 bileziği taşınmazlara harcadığı ve bunun dışındaki ödemeleri de eşit olarak yaptıkları anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılacak iş, davacı ve davalının taşınmazlardaki katkı oranını tesbit etmek, dava tarihindeki değerleri bulmak, belirlenen oran kadar, talebi de gözönünde tutarak karar vermekten ibarettir. Bu yön gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı ( BOZULMASINA ), oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat