Mal Beyanı Şikayet Dilekçesi


                 İCRA  TETKİK  (CEZA) MERCİİ  HAKİMLİGİ’NE
                                                                                           KAYSERİ
                                                                                                  İCRA DAİRESİ  :Kayseri       İcra Dairesi
                                                                                                 DOSYA NO         :
 
 
 
ŞİKAYETÇİ              :                                                                   
 
VEKİLİ                      :
SANIK (BORÇLU)   :
SUÇ                             :Mal Beyanında Bulunmamak
 
OLAYLAR                :Borçlu (sanık)hakkında yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz takip
dosyası ile yapılan icra takibi neticesinde borçlu (sanık)ödeme süresi içerisinde borcunu ödemediği gibi mal
beyanında bulunma süresi içerisinde’de mal beyanında bulunmamıştır.
Belirtilen sebeblerle borçlu(sanık)hakkında şikayette bulunarak süresi içinde mal be-
yanında bulunmayan borçlu sanığın İ.İ.K.md.337 ve müteakip maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep
etmek zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEBLER: İ.İ.K.,ve sair ilğili mevzuat.
 
DELİLLER                  :  Yukarıda icra dairesini ve esas numarasını belirttiğimiz icra dosyası ve her türlü
kanuni delil.    
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeblerle borçlunun (sanığın)İ.İ.K.ilgili maddeleri ge-
reğince HAPİS CEZASI  ile cezalandırılmasına,Mahkeme masrafları ile ücreti vekaletin  karşı tarafa yükle-
tilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
/      / 1998
EKİ                   :                                                                                                           Şikayetçi vekili
Onanmış vekaletname sureti
Tebliğ zarfı ve pulu

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat