İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan …………………………………………………………… adresinde mukim ile diğer taraftan ……………………….…….. adresinde mukim arasında aşağıdaki şartlarda bir “Mal Ayrılığı” Sözleşmesi imzalanmıştır.

  1. Eşlerden her birinin yasal sınırlar içinde kendisine ait mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkı vardır. Bu hak mal varlığının iktisap ve intikal şekline bakılmaksızın hem evlilik tarihinden önceki hem de evlilik tarihinden sonraki bütün mal varlığını kapsar.

2- Evlilik tarihinden önce ya da sonra eşlerden her birinin her ne şekilde olursa olsun edindiği/kazandığı ya da miras, bağış gibi ivazsız olarak iktisap ettiği her çeşit mal ve mal varlıksal değer bunu edinen/kazanan eşe aittir. Bu malların geliri de bu mal veya malvarlıksal değerin sahibi olan eşe ait olacaktır. Diğer eşin ne bu malların üzerinde ne de bu malvarlığının geliri üzerinde hiçbir hakkı ve talebi olamaz.

3- Belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia eden, iddiasını ispatla yükümlüdür. Aidiyet durumu ispat edilemeyen mallar paylı mülkiyet koşullarına tabi olacaktır.

4- Her eş kendisine ait borçlarından dolayı sadece kendi mal varlığı ile, sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk borçlu mal varlığının tamamını kapsar. Diğer eşin bu borçlardan dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur ve olamaz. Alacaklı veya üçüncü şahıslar sadece borçlu eşin mal varlığına yönelebilir. Diğer eşin malları üzerinde hiçbir işlem yapılamaz.

5- Mal rejiminin sona ermesi nedeniyle her eş diğerinin zilyetliğinde bulunan mallarını geri alacaktır. Bu malların iade edilmemesi halinde hem malın talep tarihindeki hem de gecikmeden ötürü tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6- Eşlerin gelecekle ilgili yaptıkları yatırımlar evlilik birliliğinin sona ermesi halinde eşit veya müşterek paylaşıma konu edilemez. Evlilik sona erdiği zaman yatırımı hangi eş yaptıysa münhasır olarak bu yatırım onu yapan eşin sayılacaktır. Diğer eşin yatırımı yapan eşten bir talebi olamaz.

7- Tarafların müşterek kullanıma özgüledikleri ev eşyaları ve ikamet ettikleri konut içinde madde.6’da yer alan hüküm geçerlidir. Buna göre ortak kullanıma konu ev ve eşyalar kim tarafından iktisap edildi ise onun sayılacak ve evlilik birliğinin sona ermesi halinde o eş hak sahibi olacaktır.

8- Aksi yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece eşlerin bu sözleşmede yer alan adresleri tarafların yasal tebligat adresleri sayılacaktır.

İş bu 8 (sekiz) maddeden oluşan bir sayfalık sözleşmeyi taraflar hür iradeleriyle, birlikte hazırlayıp, Noter huzurunda imza altına aldılar.

…                                                            …

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat