İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MAKBUZ – BORÇLUDAN TAHSİLAT – DAVA

MAKBUZDUR

……………’nin ……… E. Sayılı dava dosya borcuna mahsuben davalı ……………’den – (………………………) aldım. Bakiye alacağa ilişkin haklarımız saklıdır.

Alacaklı Vekili

                                                Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat