Mahkeme ilamını icraya koyarken dikkat edilmesi gereken hususlar

Mahkeme ilamını icraya koyarken dikkat edilmesi gereken hususlar

Elinizde bir mahkeme ilamı yada ilam niteliğinde belge mevcutsa, seçeceğiniz takip yolu, ilamlı takip olacaktır.
İlamlı takip için ilam veya ilam niteliğinde sayılan belgelerin neler olduğu hususunda buradan detaylı bilgi almanız mümkün.

1-İlamlı takiplerde yetki sorunu yoktur. Takibi Türkiye’nin her yerinden icraya koymanız mümkündür.
2-İlamlı takiplerde peşin harç yoktur. İlamı icraya koyarken yapacağınız masraf, başvuru harcı, vekalet suret harcı ve tebligat masrafından ibarettir. Bu da yaklaşık 50,00 TL maliyet demektir.
3-Bir kısım ilamların icraya konulabilmesi için kesinleşmiş olması gerekmektedir. Elinizdeki ilamın, kesinleşip kesinleşmeden icraya konulup konamayacağını iyice araştırın.
Kesinleşmeden icraya konulamayan ilamlara buradan ulaşabilirsiniz
İlamda kesinleşme sorunu olmadığını da gördünüz. Şimdi yapacağınız şey takip talebi ve icra emrini hazırlamak.
Takip talebi için Matbu formlardan Örnek No:1 i kullanacaksınız. Takip ister ilamlı, ister ilamsız olsun, takip talebi için kullanacağınız form hep aynıdır.
Takip talebi ve icra emrinin nasıl doldurulacağı hususlarına, diğer başlıklar altında ayrıca ayrıca değinilecektir. Burada bahsedilenler, ilamlı takipler için özellikle dikkat edilmesi gereken hususlardır. Alacağı tahsil etmek isterken yapacağınız hatalar yüzünden tahsilatı geciktirebilir, müvekkilinizin hak kaybına uğramasına sebebiyet verebilirsiniz. Daha da ötesi, sizden tahsilat bekleyen müvekkilinizi, yapacağınız hata nedeniyle takibin/ icra emrinin iptali nedeniyle karşı tarafa vekalet ücreti ödemek zorunda bırakabilirsiniz ki bu sizin müvekkil gözündeki itibarınızı oldukça zedeler.
İtirazın iptali davasında verilen ilamda yer alan vekalet ücreti, yargılama gideri ve icra inkar tazminatı gibi alacak kalemlerini, itiraza uğrayan icra takip dosyasından icraya koymak gibi bir mecburiyetiniz bulunmamaktadır.Ancak asıl alacak kalemi, mecburen itirazla duran takip dosyasına ibraz edilmelidir.
İlamda lehinize hükmedilen alacak kalemlerini bir bir not alın. Her bir alacak kalemi için farklı faiz işletilmesi gerekebilir. Bu yüzden alacak kalemlerini toplayıp hepsine aynı faiz işletmeyin.
Örneğin asıl alacak için ticari faize hükmedilmiş olabilir. Ancak vekalet ücreti ve yargılama gideri için talep edebileceğiniz yasal faizdir.
İlamın icraya konulabilmesi için bakiye harcın ödenmiş olması şartı artık aranmamaktadır.
Kararı icraya koyarken, icra müdürlüğü, kararın aslını görmek ister. Kararın aslını dosyaya takın ki bu noktada sıkıntı yaşamayın. Elinizde kararın aslı mevcut değilse, kararı veren mahkemeye gidip, dosyasından yada karar kartonundan bir suret fotokopi çektirin, mahkeme kararına aslı gibidir yaptırın.
Kesinleşmeden icraya konulamayan kararlarda, kararın arkasında kesinleşme şerhi olup olmadığı icra müdürlüğünce kontrol edilir. Eğer elinizdeki ilam, kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlardansa, kararın kesinleşip kesinleşmediğini icra müdürlüğü kesinleşme şerhini görerek anlayabilir.
Bazen icra müdürlükleri, kararın kesinleşmesinin gerekip gerekmediği konusunda bilgi sahibi olmazlar. Borçlu itiraz etsin diyerek kesinleşmesi gereken ilamları da icraya koydukları görülmektedir. İcra müdürünün dikkatinden kaçtı yada görüldü yaptı diye iş bitti sanmayın. Borçlu vekili bu detayı kaçırmaz.
İlam borçlusu, mahkemede kendini vekille temsil ettirmişse, icra emrinin asile değil vekile tebliğe çıkarılması gerekir unutmayın. Para alacakları için sorun olmamakla birlikte, tahliye ve benzeri ilamlarda, vekil ile birlikte, borçlu asile de icra emri tebliğe çıkartmanızda fayda var.
İlamda hükmedilen şeyin türüne göre uygun olan doğru matbu formu seçtiğinizden emin olun.
İlamda birden fazla borçlu varsa ve borçlular, tüm borçtan müştereken sorumlu değillerse, her borçlu için ayrı ayrı olmak üzere borcun ne kadarlık kısmından sorumlu olduğu hususunu takip talebinde ve icra emrinde belirtmeyi unutmayın.