Mahkeme İddianamede Yer Almayan Suçtan Dolayı Yargılama Yapabilir mi?

İddianamede yer almayan suçtan dolayı mahkeme yargılamayı nasıl yapacaktır?

1-Bu durumda mahkeme ek iddianame mi düzenlettirmelidir,yoksa ek iddianameye gerek duymadan sadece CMUK 226 uyarınca sanığa ek savunma hakkı vererek karar mı verecektir?

SUÇUN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ
Madde 226 – (1) Sanık, suçun hukukî niteliğinin değişmesinden önce haber verilip de savunmasını yapabilecek bir hâlde bulundurulmadıkça, iddianamede kanunî unsurları gösterilen suçun değindiği kanun hükmünden başkasıyla mahkûm edilemez.

(2) Cezanın artırılmasını veya cezaya ek olarak güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektirecek hâller, ilk defa duruşma sırasında ortaya çıktığında aynı hüküm uygulanır.

(3) Ek savunma verilmesini gerektiren hâllerde istem üzerine sanığa ek savunmasını hazırlaması için süre verilir.

(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı bildirimler, varsa müdafie yapılır. Müdafii sanığa tanınan haklardan onun gibi yararlanır.

Mahkeme; İddianame’yle bağlıdır. Yani iddianamede yer alan suc isnatlarına bakar ve yargılama sonunda müspet veya menfi bir karar verir.İdianamede yer almayan bir suçtan dolayı mahkeme yargılama yapamayacağı gibi ceza da veremez.Suç olduğu kanaatindeyse savcılığa suç duyurusunda bulunur.

Mahkeme, dosyada başkaca suç unsuruna rastlar ise, bu durumda savcılığın görüşünü almak zorundadır. Mahkeme iddia makanın yerine geçemez tıpkı savunmanın yerine geçemeyeceği gibi. Tamamen farklı bir suç tipiyse ek iddianame gerekir. Savcılık ek iddianameyle sanık hakkında suç isnadında bulunur. Bundan sonra sanığın savunmasına geçilir.
Yargılama aşamasında hukuki niteleme dolayısıyla suç vasfının değişmesi durumunda görevsizlik verilemeyecekse, aynı mahkemenin görev alanına giriyorsa ek savunma hakkı verilmesi gerekir, Yargılama aşamasında dosya kapsamında bulunmayan başkaca bir fiil ve suçun işlendiği hususunun gündeme gelmesi durumunda dosyanın savcılığa iadesi ve ek iddianame tanzimi gerekir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat