Mağdur, şikayetçi, katılan ve suçtan zarar gören kavramları arasındaki farklar nelerdir? Mağdur veya şikayetçinin hakları nelerdir?

Ceza Hukukunda Fikri İçtima Nedir?

Mağdur, şikayetçi, katılan ve suçtan zarar gören kavramları arasındaki farklar nelerdir? Mağdur veya şikayetçinin hakları nelerdir?

Mağdur, suçtan doğrudan doğruya zarar gören kişidir. Suçun olumsuz etkileri doğrudan mağdur üzerinde oluşur. Suçtan zarar gören ise, suç tanımıyla korunan hak ve menfaatin dışında kalan hak ve menfaatleri zarar gören kişilerdir. Örneğin adam öldürme suçunda suçun mağduru maktul iken suçtan zarar gören maktulün geride kalan yakınlarıdır. Birçok ihtimalde mağdur ve suçtan zarar gören sıfatları aynı kişi üzerinde çakışabilmektedir.

Şikayetçi, şikayete bağlı suçlarda soruşturma makamlarına suçla ilgili soruşturma yapmaları için şikayette bulunan kişidir.

Katılan, kamu davasına katılıp savcının yanında yer alan mağdura veya suçtan zarar gören kişiye denir. Katılan, muhakemede iddia makamında yer alır, ancak savcıdan bağımsızdır. Katılanın rolü, savcıya yardım etmektir.

Kanunda mağdur ile şikayetçinin aynı haklara sahip olduğu düzenlenmiştir. bu haklar Ceza Muhakemesi Kanunu madde 234’te şöyle düzenlenmiştir:

a- Soruşturma evresindeki haklar

– Delillerin toplanmasını isteme

– Belge örneği isteme

– Avukat yardımından yararlanmayı isteme

– Soruşturma dosyasını inceleme

– Savcının takipsizlik kararına itiraz etme

– Haklarını öğrenme

b- Kovuşturma evresindeki haklar:

– Duruşmadan haberdar edilme

– Kamu davasına katılma

– Tutanak ve belgelerden örnek isteme

– Tanıkların davetini isteme

– Bazı suçlarda kendisine Baro’dan avukat atanmasını isteme

– Kanun yollarına (temyiz, itiraz vs) başvurma

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat