Maaş haczi müzekkeresi örneği

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Maaş haczi müzekkeresi örneği

                        T.C

İSTANBUL….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2015/……..

İŞYERİNİN ÜNVANI

İŞYERİNİN ADRESİ

ALACAKLI            :

VEKİLİ                     :

BORÇLU              :

BORÇ MİKTARI   :                                  TL( Faiz ve masraflar hariç)

Yukarıda adı yazılı  borçlunun almakta olduğu maaşının   ¼’ü ile sair ücret ve ikramiyelerin tamamının haczine   ve keza İşten ayrılması halinde kendisine yapılacak ödemelerden borcun tamamının def’aten kesilmesine karar verilmiştir

Karar dairesinde borçlunun ilk ödenecek maaşından ¼’nün ve işten ayrılması halinde toplu istihkakından kesilecek borç tutarının dosyamıza gönderilmesi, İİK. 355 maddesi gereğince bu yazımızın alınıp haczin tatbik edildiğine ve borçlunun almakta olduğu  maaş veya ücret miktarının bir hafta içinde bildirilmesi ,

Bildirilen maaş  veya ücrette bir değişiklik veya çeşitli sebeplerle tamamen veya muvakkaten ödeme yapılmayacaksa veya borçlu işten ayrılmış ise varsa  yeni işyerinin veya kayıtlarınızdaki son adresinin derhal icra dairesine bildirilmesi aksi halde beyan edilen tarihe kadar çalıştığı ve ücret ödendiğinin  kabul edileceği,      Yukarıdaki madde hükmüne riayet etmemiş olanların,kesmedikleri veya ilk vasıta ile göndermedikleri paraların ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra dairesince alınabileceğinin bilinmesi ,keza 357 ‘inci madde gereğince bu emir ve talimata riayet etmeyen veya neticesini geciktirenler hakkında,C.Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılabileceğinin bilinmesi tebliğ ve ihtar olunur .

İcra Müdürlüğü IBAN No:

İcra Md.Yrd   

Not: Yapılacak ödemelerde, İcra müdürlüğü dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat