ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ-TAŞINMAZIN AOÇ SINIRLARI İÇİNDE KALIP KALMADIĞININ TESPİTİ

LİSANS SÖZLEŞMESİ – FİLME İLİŞKİN

LİSANS SÖZLEŞMESİ

(Filme İlişkin)

… (LİSANS VEREN)

Adres              :

Telefon            :

Faks                :

…(LİSANS ALAN)

Adres              :

Telefon            :

Faks                :

Bundan böyle sözleşmenin geçerli olduğu yukarıdaki tarihten itibaren “Taraflar” olarak anılacaktır. Lisans Alan ve Lisans Verenin bir yetkilisi tarafından imzalandığı tarihten itibaren “Filmin” bu sözleşmedeki şartlara uygun olarak kullanımını kapsar. Lisan Alanın filmi kullanması Lisans Verene ödemeleri belirtildiği şekilde yapmasına ve Lisans Alanın bu sözleşmedeki diğer şartlara uygun olması ile gerçekleşecektir.

AŞAĞIDA GENEL ŞARTLAR BELİRTİLMİŞTİR.

 1. FİLM : …
 2. BÖLGE : …
 3. SÜRE : Her iki tarafın imzalanması ile birlikte ve Lisans Verenin”Teslimat Bildirisinden” itibaren … yıl sonra sona erer.
 4. HAKLAR
 5. Haklar ve Süreler

Lisans Veren, Lisans alana tüm ödemelerini zamanında yapması koşulu ile sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde filmin aşağıda EVET diye belirtilen haklarını kapsar

Sinemasal Haklar                               Lisans Koruma

Sinemasal                                          EVET *

Sinemasal Olmayan                          EVET *

Halka açık                                           EVET *

Ticari                                                  EVET **

Ev Video Hakları

Ev Video                                             EVET **

Ev video-Shell-Thro                           EVET **

Diğer Haklar

Havayolu                                            HAYIR*

Gemi                                                  HAYIR*

Otel/Motel                                           EVET*

Paralı TV Hakları

Yerel                                                   EVET***

Kablolu                                               EVET***

Uydu                                                   EVET***

Parasız TV Hakları:

Yerel                                                   EVET****

Kablolu                                               EVET****

Uydu                                                   EVET****

Diğer Haklar:

Gösterim Başına Ödemeli                 EVET*****

Talep üzerine Gösterim                     EVET*****

*…’deki ilk sinemasal gösterimden sonra.

**:…’deki ilk video çıkışından sonra.

***  i) Bölgedeki ilk sinemasal çıkıştan … ay sonra veya

 1. ii) bölgedeki ilk video çıkışından … ay sonra

**** i) Bölgedeki ilk sinemasal çıkıştan … ay veya

ii)…’deki ilk sinemasal gösterimden … ay sonra.

***** i) Bölgedeki ilk video çıkışından…ay sonra veya

ii)…’deki ilk sinemasal gösterimden … ay sonra.

 

 1. İlk Sinemasal Vizyon Tarihi

İlk Sinemasal vizyonu Tarihi: Lisan Verilen Teslimat Bildirisinden iii) …’deki ilk sinemasal gösterimden … ay geç olamaz. Lisans Alan Sinemasal hakları kullanmaz ise, bu diğer hakları kullanmayacağı anlamına gelmez ve saklı tutulma süreleri diğer tarihlere göre tespit edilir.

 1. Diller

Orijinal …Versiyon: i) Paralı-Parasız TV hakları, Gösterim Başına Ödemeli, Talep üzerine Gösterim (Uydu yolu ile)… dublaj ii) Diğer haklar…alt yazılı veya dublaj olacaktır.

 1. Videogram Tip/Format

Lisans Alanın Ev Video Hakları aşağıda EVET diye belirtilen tip ve formatları için geçerlidir.

Geçerli Videogram

Tip                   EVET              Video kaset

EVET              Video Disk (DVD kapsar)

Format:           EVET              PAL

 1. TV Gösterimi
 2. Paralı TV: Paralı TV gösterim bedeli….’dur.
 3. Parasız TV: Parasız TV gösterim adedi…’dür.
 4. Son Sene … Limiti: Sözleşme süresinin son … senesi içinde TV gösterim adedi … fazla olamaz.
 5. Lisans
 6. AVANS ÖDEMESİ:

Alan Lisans Veren geri ödenemeyecek …-ABD (… Amerikan Doları) doları ödeyecektir. Avans aşağıdaki şekilde ödenecektir.

Ödeme US$                            Metod                                      Ödeme Süresi

… ABD Doları T/T Anlaşma imzası ile, fakat …/…/…. tarihinden geç olamaz.

… ABD Doları T/T i.) Teslimat Bildirisinden veya ii) …’deki ilk sinemasal gösterimden … ay içinden ödenir.

Yukarıda belirtilen avans asgari net toplamdır ve vergi vesair gider düşülemez.

1- Ödeme

2- Ödemeler aşağıdaki banka adersine teleks tranfsferi (T/T) ile gönderilecektir.

… BANKASI

Swift Code

US $ Account Name   :

US$ Account Number:

Account Reference    :

 1. LİSANS VERENİN BRÜT HASILAT PAYI VE HAKLARIN BİRBİRİNİ KAPSAMASI:

Lisans Alan, Lisans Verene filmin kullanımı ile ilgili brüt hasılat payını aşağıdaki şekilde ödeyecektir.

 1. Sinemasal, Sinemasal Olmayan, Halka Açık, Talep Üzerinden Gösterim ve Otel-Motel Hakları:

Lisans Alan bütün bu haklardan elde ettiği brüt hasılatın; %…’sını (Bundan böyle “Sinematik Haklar” denilecektir) geri alınabilecek sinematik dağıtım masraflarını geri alana kadar tutar, sonra Sinematik brüt Hasılatın %…’ı Lisans Verene, %…’ı Lisans Alana ödeyecektir.

Lisans Verenin brüt hasılat payından avans düşüldükten sonra, varsa bakiye Lisans Verene ödenir.

2- Ev Video Hakları:

Lisan Alan Lisans Verene bu haklardan tahakkuk edecek brüt hasılatın; % …’sını verecek, %Lisans Alanda kalacaktır. Lisans verenini brüt hasılat payı hesaplanırken bu hakalrdan doğacak herhangi bir dğıtım masrafı düşülmeyecektir. Lisans Alan Lisans Verenin Paralı-Parasız TV Gösterim Başına Ödemeli ve Talep Üzerine Gösterim brüt hasılatlarından düşen payını Sinematik ve Video dağıtım masraflarından ve avans ödemelerinden (Eksik Kalan) geri alınamamış masraflarını karşılamak üzere tutacaktır. Lisans Alan yukarıda belirtilen dağıtım ve avans ödemelerini geri aldıktan sonra Lisans Verene Paralı-Parasız TV haklarından payını öder.

 1. SEVKİYAT

Materyal paraları ödenmeden Lisans Alan, Lisans Verene materyal teslimi yapmayacaktır.

 1. İlk Materyaller:
 2. Lisans Alan tarafından parası ödenmiş 1 kopya 35 mm film
 3. Lisans Alan tarafından parası ödenmiş 1 fragman 35 mm film.
 4. Diğer Materyaller: Uygulanmıyor.
 5. 3. Sevkiyat Metodu: Tüm materyallerin sevkiyat masrafları Lisans alana aittir.
 6. 4. Materyal Ödeme Talimatı: Tüm sevk edilen materyaller yüklemeden önce teleksle aşağıdaki adrese transfer edilecektir.

… Bankası

Hesap No:

Hesap adı:

Materyal Yükleme Talimatı:

İlerde tesbit edilecektir.

Hakların Kullanılması İçin Gerekli Şartlar:

Filmin avansının tamamının ödenmesi,

Aşağıdaki paragraf H3 paragrafına göre sözleşme feshinin yürürlüğe girmesi.

Anlaşma Servisi: Bu anlaşma ile verilecek servisler … şirketi, …adresine, Tel:(…) … -… Faks :(…)…-… teleksle transfer edilecektir. Bir örneği şirket adresine gönderilecektir.

 1. Sözleşmenin Feshi

i- Lisans Alanın şirketi tasfiyesi,

ii- Lisans Alanın iflasını istemesi.

iii- Lisans Alanın ödemeleri durdurmak için müracaatını istemesi,

iv- Şirketin mal varlığı ve hesaplarına haciz gelmesi,

v- Lisans Alan bu sözleşmede görülen avans ödemelerini yapmazsa anlaşma iptal edilip geçersiz sayılacak, Lisan alanın hak ve menfaatleri otomatikman derhal Lisans Verene rücu edecektir.

Bu sözleşme her iki tarafın rızası ile birlikte imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. …/…/…

LİSANS ALAN                                                    LİSANS VEREN

Kaşe                                                                   Kaşe

İmza                                                                   İmza

 

 

 

Bu sözleşme her iki tarafça imzalanıp ellerine geçmedikçe geçerli sayılmayacaktır. Lisans veren imzadan önce sözleşmeyi teklif etmekten vazgeçme hakkına sahiptir. Bu anlaşma lisans veren için imzalamadan önce geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır. Sözlü veya yazılı sözleşmenin imzalanmasına dair verilen söz bağlayıcı değildir. Sözleşmenin içeriği kendine özgü olup taraflar arasında daha önce imzalanmış başka bir sözleşmeye benzemeyebilir.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat