Limited Şirket Müdürlerinin Haksız Fiillerinden Limited Şirket Sorumluluğu

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Limited Şirket Müdürlerinin Haksız Fiillerinden Limited Şirket Sorumluluğu

6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanununun 542’nci maddesinde: Müdürlerin haiz oldukları temsil salâhiyetinin şümul ve tahdidi hak­kında, anonim şirketin idare meclisine dair olan 321 ’inci made hükmü tatbik olunur. Vazifelerini ifa dolayısıyla müdürlerin işlemiş oldukları haksız fiillerden şirket mesul olur.” şeklinde düzenlenmiş olan limited şirket müdürlerinin haksız fiillerinden limited şirket sorumluluğu. <»102 sayılı Yeni Ticaret Kanununun 632’nci maddesinde; “Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevleri­ni serine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket sorumludur.” şekilde hüküm altına alınmıştır.

6102 sayılı Yeni Ticaret Kanununun 632’nci maddesinde yer alan limited şirket müdürlerinin haksız fiillerinden limited şirket sorumlu­luğuna ilişkin hüküm, 6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanununun 542’nci maddesinde yer alan aynı konudaki hüküm ile aynı ve benzer bir düzenleme niteliğindedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat