KREDİ KARTI HARCAMALARI SEBEBİYLE HAKSIZ OLARAK ALINAN PARANIN TAHSİLİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

KREDİ KARTI HARCAMALARI SEBEBİYLE HAKSIZ OLARAK ALINAN PARANIN TAHSİLİ

T.C.
YARGITAY
19. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/6486
K. 2017/2348
T. 22.3.2017
 

* KREDİ KARTI HARCAMALARI SEBEBİYLE HAKSIZ OLARAK ALINAN PARANIN TAHSİLİ ( Satıcı Tarafından Ürünün Teslim Edilmediğinin Kabul Edildiği ve İşlemin İptaline Dair Bankaya Bilgi Verildiği/ Bankanın Husumet İtirazında Bulunduğu – Bankacılık Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Banka Kayıt ve Defterlerinin Yerinde İncelenmek Üzere Davalı Tarafından Bilirkişi Raporuna Yapılan İtirazlar ve Davacıya Yapıldığı İddia Olunan Ödemeler Üzerinde de Durularak Bir Karar Verileceği )

* İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ALIŞVERİŞİN İPTAL EDİLMESİNE RAĞMEN BANKA TARAFINDAN İŞLEMİN İPTAL EDİLMEMESİ ( Satıcı Tarafından Ürünün Teslim Edilmediğinin Kabul Edildiği ve İşlemin İptaline Dair Bankaya Bilgi Verildiği/Bankacılık Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Banka Kayıt ve Defterlerinin Yerinde İncelenmek Üzere Davalı Tarafından Bilirkişi Raporuna Yapılan İtirazlar ve Davacıya Yapıldığı İddia Olunan Ödemeler Üzerinde de Durularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

* MENFİ TESPİT VE BEDELİN İADESİ ( İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişin İptali Nedeniyle Haksız Olarak alınan Paranın Tahsili – Bilirkişi Konusunda Uzman Olmayıp Banka Kayıt Defterleri Üzerinde İnceleme Yapılmaksızın Düzenlenen Bilirkişi Raporu Yetersiz Olduğu/Bankacılık Konusunda Uzman Bilirkişi Aracılığıyla Banka Kayıt ve Defterlerinin Yerinde İncelenmek Üzere Davalı Tarafından Bilirkişi Raporuna Yapılan İtirazlar ve Davacıya Yapıldığı İddia Olunan Ödemeler Üzerinde de Durularak Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
2004/m.72

ÖZET : Dava, kredi kartı harcamaları sebebiyle haksız olarak alınan paranın tahsiline ilişkindir. Bilirkişi konusunda uzman olmayıp banka kayıt defterleri üzerinde inceleme yapılmaksızın düzenlenen bilirkişi raporu yetersizdir. Mahkemece bankacılık konusunda uzman bilirkişi aracılığıyla banka kayıt ve defterlerinin yerinde incelenmek üzere, davalı tarafından bilirkişi raporuna yapılan itirazlar ve davacıya yapıldığı iddia olunan ödemeler üzerinde de durularak varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit ve bedelin iadesi istemli davanın yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalıya ait kredi kartı ile internet sitesi üzerinden diğer davalıdan 10.10.2013 tarihinde oniki taksitli toplam 9.084,18 TL bedelli alışveriş yaptığını, alışveriş sonucu ürün teslim edilmediğini, 21.10.2013 tarihinde işlemin iptali için davalıya dilekçe verdiğini, satıcı firmanında ürün teslim edilmediğini kabul ettiğini ve işlemin iptal edildiğine dair bankaya bilgi verdiğini, ayrıca bankaya ihtarname gönderildiğini, tüm bunlara rağmen işlemin iptal edilmediğini ileri sürerek, borçlu olmadığının tespiti ile bankaya yapılan ödemelerin iadesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili bankaya husumet yöneltilemeyeceğini, davanın malın teslim edilmemesinden kaynaklandığını, bankanın sorumlu olmadığını, üye işyerine alışverişin ertesi günü ödemenin yapıldığını, üye işyerinin bankaya alışveriş iptalini bildirmediğini, sorumluluğun üye işyerinde olduğunu belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalının davacının yapmış olduğu alışveriş işlemi ile ilgili charge back kuralları gereği iptal işlemi yapması gerekirken bunu yapmadığı, davalının bu yükümlülüğü yerine getirmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, kredi kartı harcamaları sebebiyle haksız olarak alınan paranın tahsiline ilişkindir. Bilirkişi konusunda uzman olmayıp banka kayıt defterleri üzerinde inceleme yapılmaksızın düzenlenen bilirkişi raporu yetersizdir. Mahkemece bankacılık konusunda uzman bilirkişi aracılığıyla banka kayıt ve defterlerinin yerinde incelenmek üzere, davalı tarafından bilirkişi raporuna yapılan itirazlar ve davacıya yapıldığı iddia olunan ödemeler üzerinde de durularak varılacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanarak karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istenmesi halinde iadesine, 22.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat