Kredi çekenler dosya masrafını nasıl geri alır?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Kredi çekenler dosya masrafını nasıl geri alır?

İşte kredi çeken vatandaşlar için dosya masrafını geri almanın yolları!

4077 sayılı Tüketici’yi Koruma Kanunu’na göre kredi çekecek vatandaşlar için bir çile haline gelen dosya masrafını 10 yıl geriye dönük olarak almak mümkün. Bunun için öncelikle ne kadar dosya masrafı ödediğinizi belgelemeniz gerekir. Dosya masrafı, kredi kullanırken karşılığında ne tür bir hizmet aldığınızı bilmeden ödediğiniz tutardır. Ancak bu kapsamda, hayat sigortası ücreti, ekspertiz ücreti, ipotek tesis ücreti ve erken kapatma cezası gibi bedeller kredi dosya masrafı içinde değerlendirilemez ve bu ücretlerin iadesi mümkün değildir.

Dosya masrafı olduğundan emin olduğunuz tutarların belgeler ve yazacağınız dilekçe ile bankanıza başvurmanız gerekiyor. Eğer elinizde dosya masrafı ödediğinize dair bir belge yoksa bu dökümanları bankanızdan isteyebilirsiniz. Ancak bazı bankalar bu belgeler karşılığında ücret talep edebiliyor. Tüm belgeler ve dilekçenizle bankanıza başvuruda bulunabilirsiniz.

BANKAYA VERİLEN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………………BANKASI……………………ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
……………nolu müşterinizim. Şubenizden ……………… tarihinde …………… ay vadeli olarak ………  faiz oranı üzerinden ………………… TL ……………… Kredisi kullandım ve …………… ay ödeme yaptım.
İlgili krediyi kullanırken dosya masrafı adı altında tarafımdan eke makbuzunu sundugum ………… TL kesinti yapılmıştır.
Kesinlen bu tutarın, 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanunu’na göre haksız şart sayıldığından tutarın tarafıma iade edilmesini talep ediyorum.
Tarih :
Adres: Ad,
Soyad: İmza:

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ’NE BAŞVURU

Bankanız size olumsuz geri dönüş yaparsa o zaman elinizdeki belgelerle ve dilekçenizle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmanız gerekiyor.
Krediniz 2.320 TL’den az ise ikametgâhınızın bulunduğu ilçenin kaymakamlığındaki Tüketici İlçe Heyeti’nde, krediniz 2.320 TL ile 3.480 arasında ise Tüketici İl Hakem Heyeti’nde işlem yaptırabiliyorsunuz. Tüketici İl Hakem Heyetleri bulunduğunuz ilin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlükleri’nde bulunuyor.
*Krediniz 3.480 TL’den fazla ise Tüketici Mahkemeleri’ne dava açabiliyorsunuz.
Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin, Kayseri ve Eskişehir illerinde kurulmuştur. Bulunduğunuz ilde Tüketici Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de başvurabilirsiniz.
Başvuruyu ikametgahınızın bulunduğu il veya ilçedeki Tüketici Hakem Heyeti’ne yapmanız gerekiyor. Hakem heyetlerindeki iş yoğunluğuna göre süreç uzayabilir ancak eninde sonunda dosya masrafınızı geri alırsınız.

HAKEM HEYETİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
Şikayet Eden :
Adres :
E- Posta&Telefon :
Şikâyet edilen :
Adresi :
Şikayetin parasal değeri :
Şikayetin tarihi :
Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… –
TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)
Açıklamalar:
1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde
………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.
2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği
bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için
sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )
3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin
bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)
4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi
bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı
olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi
yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır.
Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir
(4077/6. Madde).
5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya
hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması
ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi
şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,
c) Yıllık faiz oranı,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların
ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan
………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.
6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince
hakem heyeti yetkisindedir.
7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.
Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,
posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.
İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;
haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin
tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.
Şikâyet eden (Ad, soyad ve imza)
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat