Kovuşturma Şikayetten Vazgeçme

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No : …/….. E.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇEN : ………… ………………….

SANIK : ……… ………………..

KONU : Şikayetten vazgeçme beyanımın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR ve TALEP

Sanık hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapmış olduğum …/…/….. tarihli şikayetimden vazgeçiyorum. Dolayısıyla Sayın Mahkeme’de görülmekte olan davanın tüm sonuçlarından feragat ediyorum.

Talebimizin kabulü ile davanın düşürülmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim…/…/…..

Feragat Eden
………… …………..